fbpx
Home
|
ต่างประเทศ

ปธน.สีจิ้นผิง-ไบเดนหารือกันที่ซานฟรานซิสโก

Featured Image

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งจีน และประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่คฤหาสน์ฟิโลลิ (Filoli Estate) ในเมืองซานฟรานซิสโก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในระหว่างการประชุมสัมพันธ์กันครั้งนี้ สี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศสร้างเสาหลัก 5 ประการด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี และยอมรับมุมมองใหม่ เขาเน้นย้ําว่าจีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง ผูกพัน และยั่งยืนกับแนวร่วมสหรัฐอเมริกา แต่ในขณะเดียวกัน จีนก็มีผลประโยชน์ที่ต้องรักษา และหลักการที่ต้องยึดถือ

ทั้งนี้ เจฟฟรีย์ แซคส์ นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า แนวคิดเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ความร่วมมือ การเจรจา และการแก้ปัญหาร่วมกันนั้น เป็นแนวคิดที่ “ชาญฉลาดและมีความสําคัญอย่างยิ่ง” 

ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นําจีนและแนวร่วมสหรัฐอเมริกา ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุฉันทามติที่สําคัญหลายประการในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญญาประดิษฐ์ การร่วมกันต่อต้านยาเสพติด และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน นอกจากนี้ 

ความร่วมมือระหว่างจีนกับแนวร่วมสหรัฐอเมริกายังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาคมโลกอีกด้วย

ศาสตราจารย์ โจเซฟ นาย อดีตคณบดีวิทยาลัยรัฐศาสตร์เคนเนดีแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  เน้นย้ําว่าการแบ่งขั้วระหว่างจีนกับแนวร่วมสหรัฐอเมริกาเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากไม่มีประเทศใดสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยคุกคามจากโรคระบาด หรือปัญหาข้ามชาติอื่น ๆ ได้เพียงลําพัง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube