fbpx
Home
|
ทั่วไป

ห้ามลืม! เช็คสิทธิ์เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน-กลุ่มพิเศษ สรุปทุกขั้นตอนมาให้แล้ว

Featured Image

        *สำหรับใครที่หาข้อมูลโครงการเรารักกันในรอบทบทวนสิทธิ วันที่ 5 เมษายน 2564 สามารถได้อ่านได้ที่เลยสรุปไว้ให้แล้ว ม33 รอบทบทวนสิทธิ์   

        ห้ามลืม เราชนะ เริ่มประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ พร้อมเตรียมรับเงินงวดแรกจำนวน 4,000 บาทในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ต้องตรวจสอบยังไง เช็คสิทธิ์เราชนะยังไง รับเงินยังไง สรุปมาไว้ให้แล้ว 

          กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

          กระทรวงการคลัง ได้แจ้งความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชนในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ(กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

          โดยจะได้รับเงินครั้งแรกเป็นจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และเริ่มใช้เงินดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ 

          วิธีใช้สิทธิเราชนะผ่านบัตรประชาชน

 • ยืนยันตัวผ่านธนากรุงไทย
 • เสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่อง EDC(Electronic Data Capture)  อุปกรณ์รับชำระเงินหรือทำธุรกรรมการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร) ของธนาคาร ในโครงการเราชนะจะใช้เพื่อตั้งรหัสบัตร ทำบัตร ใช้จ่ายในโครงการ
 • ตั้งรหัส กำหนดรหัส PIN 6 หลักของตัวเอง 
 • ถ่ายรูปใบหน้าประชาชนเจ้าของสิทธิ์
 • ถ่ายรูปบัตรประชาชนเจ้าของสิทธิ์เราชนะ 
 • เมื่อเสร็จตามขั้นตอน สามารถนำบัตรประชาชนไปใช้จ่ายซื้อของได้เลย เพียงเลือกซื้อสินค้า ใส่รหัส PIN 6 หลักที่ตั้งไว้ 

          กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

          ในส่วนของประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและสละสิทธิ์ด้วยเหตุผล ไม่มีสาร์ทโฟน แล้วมาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จะเริ่มทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 นี้ และจะเริ่มโอนเงินให้ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 

          วิธีเช็คสิทธิ์เราชนะ 

 1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 
 2. เลือก ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์ เพื่อเช็คสิทธิ์
 3. กรอกข้อมูล บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
 4. เลือก ตรวจสอบสถานะ 
 5. หากได้รับสิทธิ์ระบบจะขึ้นว่า ท่านได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมแจ้งวันและจำนวนเงินที่โอน หากไม่ผ่านจะมีเหตุผลขึ้นมาแจ้ง และเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ได้ 

          รายละเอียด ระยะเวลา รวมถึงวิธีอื่นๆเพิ่มเติม ไอ.เอ็น.เอ็น ได้ทำสรุปไว้ให้แล้ว สามารถอ่านได้ที่ https://www.innnews.co.th/news/news_46496/

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube