fbpx
Home
|
ทั่วไป

สรุปทุกข้อสงสัยโครงการ”เราชนะ”

Featured Image

          โครงการ “เราชนะ” มอบเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ กับผู้ได้รับสิทธิ์ราว 31 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถเช็คคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์พร้อมไทมไลน์ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ

          ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะอย่างไร?

          กลุ่มที่ 1

          กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการเราชนะ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งสามารถเช็คสิทธิ์ ได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

          กลุ่มนี้จะได้เงินเมื่อไหร่?

 • 5 ก.พ. 64 ได้รับวงเงินครั้งแรก 675 หรือ 700 บาท
 • ทุกวันศุกร์จนถึงวันที่ 26 มี.ค. ได้รับวงเงินอีกครั้งละ ครั้งละ675 หรือ 700 บาท
 • 31 พ.ค. 64 ใช้จ่ายได้วันสุดท้าย

          กลุ่มที่ 2

          กลุ่ม “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” ประมาณ 15 ล้านคน ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตรวจสอบสิทธิ์ วันที่ 5 ก.พ. 2564

          กลุ่มนี้จะได้เงินเมื่อไหร่?

 • 5 ก.พ. 64 ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com
 • 18 ก.พ. 64 เริ่มกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น  “เป๋าตัง” และจะได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท
 • ทุกวันพฤหัสบดีจนถึงวันที่ 18 มี.ค. 64 จะได้รับวงเงินอีกครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท
 • 31 พ.ค. 64 ใช้จ่ายได้วันสุดท้าย

          กลุ่มที่ 3

          กลุ่มผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนและใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” มาก่อน สามารถลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

          กลุ่มนี้จะได้เงินเมื่อไหร่?

 • 29 ม.ค. 64 เริ่มลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com
 • 8 ก.พ. 64 ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com
 • 12 ก.พ. 64 ปิดรับลงทะเบียน
 • 18 ก.พ. 64 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท
 • ทุกวันพฤหัสบดีจนถึงวันที่ 18 มี.ค. 64 จะได้รับวงเงินอีกครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท
 • 31 พ.ค. 64 ใช้จ่ายได้วันสุดท้าย

          ยืนยันตัวตนเราชนะได้ถึงวันไหน?

          ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”ภายใน 18 ก.พ. 64 หากยืนยันตัวตนสำเร็จก็จะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท โดยวงเงินเยียวยาครั้งแรก 2,000 บาท จะโอนเข้ามาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากนั้นก็จะได้รับวงเงิน 1,000 บาททุกวันพฤหัสบดี จนครบวงเงินสิทธิ์ของโครงการ

          ถ้ายืนยันตัวตนเราชนะแบบสแกนหน้าไม่ผ่าน?

         สามารถามารถยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (สีเทาได้) ซึ่งมีกว่า 3,300 ตู้ ทั่วประเทศ  โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมีเพียง บัตรประชาชน  (ไม่ต้องใช้บัตร ATM) แล้วทำตามวิธีเหล่านี้

 • เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” 
 • ยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน” 
 • ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”
 • เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน 
 • เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย

          ถ้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จจะต้องทำยังไงต่อ?

          สำหรับใครที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จก่อนวันที่ 18 ก.พ. 64 ไม่ได้ไม่ต้องกังวล เพราะสามารถยืนยันตัวตนเราชนะได้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 (อ้างอิงตามกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)

วิธีรับเงินเราชนะ

          วิธีรับเงิน “เราชนะ” ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

 • เข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 
 • กดใช้สิทธิ์ “เราชนะ” 
 • จากนั้นจะมีหน้าจอ ข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมา ให้อ่านแล้วกด “ยอมรับเงื่อนไข”
 • ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน 
 • กดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน ตามที่ได้กรอกไว้ก่อนหน้า 
 • ระบบจะพาไปยังหน้าหลักของ “เราชนะ” พร้อมระบุจำนวนที่ได้รับหรือจำนวนเงินคงเหลือ

          วิธีการใช้สิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

 • กดเข้าหน้าหลัก “เราชนะ” 
 • หากต้องการใช้จ่าย ให้กดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อใช้สิทธิ์ 
 • หลังจากสแกน จะมียอดเงินของสินค้าหรือบริการ และให้กดยืนยันสิทธิ์ 
 • กดรหัส 6 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ หลังกดใช้สิทธิ์เสร็จสิ้น จะได้สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์ด้วย

          สำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟนต้องลงทะเบียน “เราชนะ” อย่างไร?

          ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถมาลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา โดยนำบัตรประชาชนแบบ Smart Card มาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 ก.พ. 64 

          สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตัวเองได้ สามารถ “มอบอำนาจ” ให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 ก.พ. 64  

          สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ “เราชนะ” จะต้องทำยังไงบ้าง??

          สามารถทบทวนสิทธิ์เราชนะได้อยู่ สามารถขอ “ทบทวนสิทธิ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

          ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์

 • เข้าไปที่ www.เราชนะ.com 
 • เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง)
 • กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ เลขบัตรประชาชน, ชื่อ นามสกุล, วันเดือนปีเกิด
 • หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู “ทบทวนสิทธิ์”

          การขอทบทวนสิทธิ์มีทั้งหมด 2 รอบ

          ขอทบทวนสิทธิ์รอบที่ 1

 • ขอทบทวนสิทธิ์ “เราชนะ” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 ก.พ. 64 (วันสุดท้าย)
 • ประกาศผลผู้ที่ “ผ่าน” ทบทวนสิทธิ์ วันที่ 4 มี.ค.64
 • ได้เงินผ่านแอพพลิเคชั่น  “เป๋าตัง” ในวันที่ 11 มี.ค.64

          สำหรับใครที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไม่ทันในรอบแรก สามารถขอทบทวนสิทธิ์รอบที่ 2ได้ แต่จะได้รับเงินเยียวยาช้ากว่าผู้ที่ยืนไปในรอบที่ 1

          ขอทบทวนสิทธิ์รอบที่ 2

 • ขอทบทวนสิทธิ์ “เราชนะ” ได้ตั้งแต่22 ก.พ. – 8 มี.ค. 64 
 • ประกาศผลผู้ที่ “ผ่าน” ทบทวนสิทธิ์ วันที่ 19 มี.ค.64
 • ได้เงินผ่านแอพพลิเคชั่น  “เป๋าตัง” ในวันที่ 25 มี.ค.64

          โครงการ “เราชนะ” ซื้อของที่ไหนได้บ้าง

 • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 
 • ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 
 • ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ
 • ใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

          **สำหรับสำหรับร้านค้าที่อยากรวมโครงการ “เราชนะ” ต้องทำอย่างไร คลิ๊กที่นี่

          ทางกระทรวงการคลังขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการจากจากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการจากทางราชการ ได้แก่ www. เราชนะ .com , www.mof.go.th , www.fpo.go.th  และ Facebook Fanpage “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง” และ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: Fiscal Policy Office”

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube