fbpx
Home
|

แรงงานต่างด้าว

ข่าว แรงงานต่างด้าวแห่ตรวจสุขภาพที่รพ.ขอนแก่น
แรงงานต่างด้าวนับร้อย ตรวจสุขภาพประจำปี ที่ รพ.ขอนแก่น แน่น เจ้าหน้าที่ต้องจัดพื้นที่เฉพาะพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน คุมเข้ม