fbpx
Home
|

เราชนะ

การเมือง รบ.เห็นควรฉีดวัคซีนให้ทุกกลุ่มพร้อมกันเริ่ม7มิ.ย.นี้
ที่ประชุมเห็นควร ฉีดวัคซีน พร้อมกัน ทุกกลุ่ม เริ่ม7 มิ.ย. นี้ ขณะยังไม่มีวาระพิจารณา คนละครึ่งเฟส3 
Video ข่าวต้นชั่วโมง 09.00 น.
ป่วยโควิดใหม่2,636 สะสม 119,585 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 25 รวม 703 ศพ ทั่วโลกป่วยโควิดกว่า 165 ล้านคน