fbpx
Home
|

กระทรวงพาณิชย์

ข่าว ไทยใช้สิทธิFTA,GSPรอบ8เดือนโต36.46%
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผย ไทยใช้สิทธิ FTA, GSP ช่วง 8 เดือน โต 36.46% ฟื้นตามเศรษฐกิจโลกคลายล็อก ความต้องการสินค้าสูงขึ้น
News Round Up เกาะสถานการณ์ 10.30 น.
เขื่อนพระราม 6 ขึ้นธงแดง หลังเขื่อนป่าสักฯระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้น นอภ.ท่าเรือ แจ้งเตือนปชช.ในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
ข่าว ผู้นำเข้าสนใจกาแฟไทย
กรมเจรจาฯ ชี้ ผู้นำเข้าสนใจกาแฟไทย จับคู่เจรจาธุรกิจในงาน THAIFEX 2021 ดันใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออก
ข่าว พณ.ย้ำ10พย.ใช้กฎการตรวจมาตรฐานสินค้าเกษตร4ฉ.ใหม่
กระทรวงพาณิชย์ ย้ำ 10 พ.ย.นี้ บังคับใช้กฎกระทรวง การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร 4 ฉบับใหม่ ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวให้พร้อม