Home
|
ทั่วไป

16 กันยาแจกชุดตรวจโควิด ATK ผ่านแอปฯเป๋าตังค์ ทำยังไงคลิกเลย!

Featured Image

          สปสช. หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมให้บริการแจกชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test Kit : ATK) ในวันที่ 16 กันยายน 2564 นี้ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตังค์

          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกระจายชุดตรวจโควิด 19 (ATK) ทั้งหมด 8.5 ล้านชุด ให้กับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

  1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด)
  2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
  3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
  4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน 

          ผู้ที่อยู่เกณฑ์เสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ผ่านหน่วยงาน 2 ช่องทาง และมีขั้นตอนทำการยืนยันเป็นผู้ที่มีเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้

16 กันยายนแจกชุดตรวจโควิด ATK

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ iNN News

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube