Home
|
ข่าว

“ประวิตร” นำถกอนุฯฟื้นฟูคลองแสนแสบ

Featured Image
“ประวิตร” นำถกคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 4 กำชับ สทนช.เร่งดำเนินการโดยเร็ว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับมามีความสวยงาม น้ำใสสะอาด และการสัญจรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เป็นคลองระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กทม. และปริมณฑล ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งมีจำนวน 84 โครงการ และจะเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้เร่งขับเคลื่อนแผนงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือจัดการตะกอนท้องคลอง, การสร้างเขื่อนแนวคลอง, การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง, โครงการบำบัดน้ำเสีย, การแก้ไขปัญหาการรุกล้ำริมคลอง, การจัดการจราจรทางน้ำให้ปลอดภัย ไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น, การติดตั้งกล้อง CCTV ทุกท่าเรือ, การใช้เรือไฟฟ้าแทนเรือน้ำมันดีเซล, การกำจัดสิ่งกีดขวางและการระบายน้ำ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม”เยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง” ให้ต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สทนช.และหน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนา/ฟื้นฟูคลองแสนแสบ และการบริหารจัดการน้ำ โดยเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จทันตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีการปรับแผนรองรับ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมขอบคุณ เจ้าหน้าที่ และชุมชนคนริมคลองที่ได้ ร่วมมือร่วมพัฒนาแม่น้ำลำคลองที่ผ่านมาด้วยดี

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube