fbpx
Home
|
ภูมิภาค

รพ.มทส.โคราช เปิดคลินิกกัญชาแห่งใหม่

Featured Image
โคราช เปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์ มทส. ต่อยอดเพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชารักษาโรคให้ประชาชน มุ่งสู่เป้าผลิต ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้

ที่อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป มทส. เป็นประธานเปิด “ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม

คลินิกกัญชาทางการแพทย์1

 

ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป มทส. กล่าวว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) มุ่งที่จะสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นแหล่งผลิต ศึกษาวิจัย และแหล่งสร้างองค์ความรู้ และบริการด้านกัญชาแบบครบวงจรของประเทศ ตลอดจน สร้างฐานการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยใช้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อรองรับบริการด้านอุตสาหกรรมทางแพทย์

รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเปิดให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการใช้สารสกัดจากกัญชารักษาโรค หรือภาวะของโรค

 

ด้านนายแพทย์จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล แพทย์ประจำคลีนิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. เปิดเผยว่า กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 สามารถเสพได้ในกรณีเพื่อใช้ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย

ซึ่งปัจจุบันประชาชนและผู้ป่วยจํานวนมากมีความสนใจและประสงค์จะใช้กัญชาบําบัดรักษา และบรรเทาอาการของโรค หรือฟื้นฟูร่างกาย แต่สารสกัดกัญชาที่ผลิตขึ้นแม้ว่าจะถูกกฎหมาย แต่ยังจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตํารับยา แพทย์สามารถสั่งจ่ายในกรณีจําเป็นสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายเท่านั้น

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube