fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

ฉลองวันกองทัพไทย ผ่างบกลาโหม ปี 2566 วงเงิน 1.97 แสนล้านบาท ใช้จ่ายแบบไหน?

Featured Image

          ต้อนรับวันสำคัญอย่าง วันกองทัพไทยประจำปี 2566 ชวนศักยภาพทหารไทยด้วยการจัดการงบประมาณของกระทรวงกลาโหม มาดูกันว่างบแสงยานุภาพกว่า 1.97 แสนล้านบาทนี้ ใช้จ่ายได้คุ้มแค่ไหนกัน?

ประวัติวันกองทัพไทย

อ่านประวัติเต็มวันกองทัพไทยฉบับเต็ม : มารู้ที่มาของวันกองทัพไทยกันเถอะ!!

          ก่อนเจาะลึกงบกระทรวงกลาโหมผู้เป็นเหมือนรั้วหลักของประเทศไทย รู้หรือไม่ว่าทุกวันที่ 18 มกราคมของทุกปีถูกยกให้เป็น วันกองทัพไทย โดยตั้งขึ้นเพื่อ ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า

          ซึ่งจากการคำนวณเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ระบุว่า สมเด็จพระนเรศวรฯ ทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ตรงกับวันที่ 18 มกราคม เมื่อนับตามหน่วยเวลาสากล

          ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เอง จึงมีวันกองทัพไทยเกิดขึ้นเพื่อระลึกถึง ซึ่งทางรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น วันยุทธหัตถี หรือวันกองทัพไทยนั่นเอง และถือวันนี้เป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

 

ทำความรู้จักงบกลาโหมปี 2566

          สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกระทรวงกลาโหม ในปี 2566 มีจำนวนอยู่ที่ 197,292,732,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองล้าน เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาท) คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด

          และนับเป็นกระทรวงลำดับที่ 4 ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด รองจากกระทรวงการคลัง(อันดับที่ 3) กระทรวงมหาดไทย(อันดับที่ 2) และการทรวงศึกษาธิการ(อันดับที่ 1)

          ซึ่ง งบกระทรวงกลาโหมจำนวนกว่า 1.97 แสนล้านบานนั้น ได้มีการแบ่งเงินเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของรายจ่ายประจำ 150,908,908,900 บาท ที่นำไปแจกจ่ายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง ส่วนลงทุนอีก 46,383,823,100 บาท 

         โดยการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ มีดังนี้

1.กองทัพบก 5,127 ล้านบาท

          กองทัพบกได้งบส่วนนี้ไปมากที่สุด ทั้งหมด 5,127 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ 2,771 ล้านบาท และโครงการซ่อมแซม และปรับปรุงยุทโธปกรณ์ 2,356 ล้านบาท

2.กองทัพเรือ 3,510 ล้านบาท

          มีโครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์ รวม 3,510 ล้านบาท โดยจำนวนนี้เป็นโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ วงเงิน 1,510 ล้านบาท และโครงการซ่อมแซม และปรับปรุงอีก 2,000 ล้านบาท

3.กองทัพอากาศ 3,287 ล้านบาท

          ได้รับงบน้อยในบรรดา 3 เหล่าทัพ มีโครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์ รวม 3,287 ล้านบาท แต่ไม่ได้ระบุว่ามีโครงการจัดหาและซ่อมบำรุง

4.กองบัญชาการกองทัพไทย 463 ล้านบาท

          มีโครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์ รวม 463 ล้านบาท แต่ไม่ได้ระบุว่ามีโครงการจัดหาและซ่อมบำรุง

5.เงินราชการลับ 

          นอกจากนี้ ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหม ได้มีการระบุถึง “เงินราชการลับ” ถูกระบุไว้ในหลายโครงการของทั้ง 4 หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 469,955,000 บาท ทำให้เกิดเป็นข้อสงสัยตั้งแต่ปีที่แล้วว่า เงินราชการลับส่วนนี้ถูกนำไปใช้เพื่อประเทศในวิธีการใด

          ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวยังต้องจับตากันต่อไปถึงความเหมาะสมด้านเม็ดเงินและความโปร่งใสในการอธิบายค่าใช้จ่ายงบต่างๆ แม้จะผ่านสภาในวาระแรกแล้วก็ตาม

ติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube