fbpx
Home
|
การเงิน

ภาษีคืออะไร ทำไมต้องจ่าย? รีบทำความเข้าใจถ้าไม่อยากเจอค่าปรับภาษี

Featured Image

หลายคนคงอยากรู้ว่า ภาษีต่างๆ ที่เรามีหน้าที่จ่ายเป็นประจำทุกๆ ปี โดยเฉพาะภาษีรายได้นั้นมีความสำคัญอย่างไร และเก็บภาษีไปใช้ประโยชน์อะไร จริงๆ แล้วต้องบอกว่าภาษีเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกประเทศ เงินภาษีส่วนใหญ่นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งการคมนาคม การสาธารณสุข การเกษตร ฯลฯ คนที่มีรายได้ตามที่กฎหมายกำหนด จึงต้องมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย เรียกได้ว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน วันนี้เราจะมาดูกันว่าภาษีคืออะไร พร้อมรายละเอียดวิธียื่นภาษีเงินออนไลน์ที่ต้องรู้ถ้าไม่อยากจ่ายค่าปรับภาษี 

คนไทยทุกคนต้องเสียภาษี

ตามกฎหมายแล้ว ประชาชนคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ ซึ่งกรมสรรพากรมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บ โดยจะคำนวณจากเงินรายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งภาษีมีอยู่ 2 ประเภท ด้วยกันคือ

 • ภาษีทางตรง เป็นการเก็บจากประชาชนที่มีรายได้ โดยรายได้นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดว่ามีรายได้ต่อปีเท่าไหร่จึงจะต้องเสียภาษี มีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่เรียกเก็บรวมกับสินค้า บริการ ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ที่เราซื้อสินค้าทั้งหลาย อากรสแตมป์ ที่ใช้ในการติดตราสารของธุรกิจต่าง ๆ ที่ทำร่วมกัน ฯลฯ

เตรียมยื่นเสียภาษีประจำปี

ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยมาก การเสียภาษีผ่านระบบออนไลน์จึงสามารถทำได้ง่ายๆ และไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนเมื่อก่อน สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านให้เสียเวลา แต่อันดับแรกเราจะต้องเตรียมเอกสาร ซึ่งเอกสารจะเหมือนกันทั้งการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้ที่มีรายได้ทางเดียว เช่น เงินเดือน และ ภ.ง.ด.90 สำหรับผู้มีรายได้หลายทาง มีรายละเอียดดังนี้

 • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เรียกอีกอย่างว่าใบ 50 ทวิ
 • รายการลดหย่อนภาษี เช่น ค่าลดหย่อนบิดามารดา คู่สมรส บุตร ผู้พิการ
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือรายการอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนได้ เช่น การซื้อสินค้าบริการ ตามนโยบายรัฐบาล

ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์

เมื่อจัดเตรียมเอกสารและเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์ง่ายๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้า Website ของกรมสรรพากร เลือกยื่นแบบออนไลน์ ซึ่งจะต้องสมัครสมาชิก กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเปิดบัญชีสำหรับการยื่นแบบภาษีออนไลน์นั่นเอง
 2. หลังจากนั้นจะเข้าระบบ E-Filing ให้เราใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่องผู้ใช้งาน ใส่ Password กดตกลง จากนั้นรอรับรหัส OTP ทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ได้กรอกรายละเอียดไว้ เพื่อยืนยันตัวตน
 3. เลือกประเภทภาษีที่ต้องการยื่น เมื่อปรากฏหน้าต่างรายละเอียดและเงื่อนไข ให้กดยอมรับ จากนั้นกดยื่นแบบออนไลน์ ประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91
 4. กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีตามแบบฟอร์ม ทั้งชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี วันเดือนปีเกิด ฯลฯ หลังกรอกครบถ้วนแล้วก็สามารถกดยืนยัน เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
 5. กรอกรายได้ตามใบ 50 ทวิ ที่เราได้เตรียมไว้
 6. กรอกข้อมูลค่าลดหย่อน เช่น ค่าลดหย่อนบิดามารดา คู่สมรส บุตร ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
 7. เมื่อดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อแล้ว จะปรากฏผลคำนวณภาษีที่เราต้องจ่าย หากพบว่าจำนวนที่ระบบคำนวณให้น้อยกว่าที่ได้ชำระไปตามข้อมูลในใบ 50 ทวิ ให้เลือกว่าเราจะขอคืนเงินภาษีส่วนเกิน หรือจะเลือกบริจาคให้กับพรรคการเมือง ก็สามารถระบุได้ในขั้นตอนนี้ จากนั้นให้กดถัดไปเพื่อยืนยันการยื่นภาษีออนไลน์
 8. ขั้นตอนสุดท้าย จะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เราได้ตรวจสอบ หากถูกต้องก็สามารถกดยืนยันยื่นภาษีได้ทันที ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
 • ผู้ที่จ่ายภาษีเกิน จะมีรายละเอียดให้เลือกว่าจะรับเงินคืนช่องทางไหน เช่น พร้อมเพย์ หรือรับคืนผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย 
 • ผู้ที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม จะมีช่องทางให้ชำระเพิ่มได้หลายช่องทาง เช่น ชำระทาง QR Code, ATM, Credit Card หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ไม่ยื่นภาษี ต้องจ่ายค่าปรับภาษีเท่าไหร่

อย่างที่บอกไปแล้วว่า หน้าที่ตามกฎหมายของคนไทยทุกคนคือมีหน้าที่ยื่นเสียภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี หากไม่ได้ทำการยื่นภาษีดังกล่าวจะมีโทษ ดังนี้

 • กรณีไม่ยื่นเสียภาษีภายในเวลา หรือเกินเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับภาษี 2,000 บาท ซึ่งสามารถขอลดค่าปรับได้
 • กรณีมีภาษีต้องจ่าย ให้ยื่นแบบได้โดยตรงที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่พร้อมจ่ายภาษีเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน รวมกันกับค่าปรับ 2,000 บาท
 • กรณีไม่มีภาษีต้องจ่ายเพิ่ม ให้ชำระเพียงค่าปรับ 2,000 บาท
 • กรณียื่นแบบเพิ่มเติมและมีภาษีต้องจ่าย ให้จ่ายภาษีและเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
 • กรณียื่นแบบเพิ่มเติม และไม่มีภาษีต้องจ่าย ไม่ต้องจ่ายภาษี รวมทั้งไม่ต้องเสียค่าปรับ
 • กรณีที่ขอจ่ายภาษีด้วยการผ่อน หากขาดการผ่อนจ่าย จะไม่มีสิทธิ์ผ่อนอีกต่อไป และต้องจ่ายภาษีที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียว พร้อมกับจ่ายเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน ของจำนวนภาษีที่คงค้างจ่ายก่อนหน้า

สำหรับหลายคนเห็นตัวเลขค่าปรับภาษีแล้วอาจจะรู้สึกไม่มาก แต่การยื่นภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และตามกำหนดเวลา ถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้กับประเทศอีกทางหนึ่งเช่นกัน ใครที่เป็นมือใหม่เสียภาษี หรืออยากรู้ขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการยื่นภาษีอย่างละเอียด สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ อาคาร CW Tower ผู้ให้บริการออฟฟิศให้เช่า ใกล้รถไฟฟ้าทำเลใจกลางเมืองย่านรัชดา อาคารออกแบบทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรอย่างครบครัน การเดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างลงตัว

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube