Home
|
Video

เกาะสถานการณ์ 10.30 น.

09.05 น. “พล.อ.ประยุทธ์” หารือทางโทรศัพท์นายกฯ สปป.ลาว ขณะ”วิษณุ”ประชุมชับเคลื่อนป้องกันฟอกเงิน

09.23 น. “อัศวิน” ลงนามประกาศ กทม.ฉบับ 17 สั่ง 13 กิจการกิจกรรมเปิดให้บริการได้ แต่ยังคงต้องเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด

09.40 น. “พล.อ. อนุพงษ์” สั่งเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง กำหนด 7มาตรการให้ทุกจังหวัดดำเนินการ กำชับจัดหาน้ำให้เพียงพอ

09.56 น. “ชวน”ประชุมสภานัดพิเศษพิจารณาเรื่องที่ค้าง และเรื่องที่เสนอใหม่ ด้านวุฒิสภาจัดสัมมนาเชิงวิชาการแสดงความความผิดฐานทำให้แท้ง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube