fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 15.00 น.

กทม.เตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัย 37 จุด และจุดบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ (click ดูวิดีโอ)

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปล่อยแถวขบวนรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถกู้ภัย, รถศูนย์บัญชาการสื่อสารเคลื่อนที่, รถสายตรวจ, รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิตของสำนักการแพทย์ และรถปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องรวม 43 คัน

โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น การช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ โดยเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังอันตราย จำนวน 37 จุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหลัก 37 สถานี พร้อมทั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า – ออกเมือง จำนวน 11 จุด เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 10 – 16 เม.ย.64

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube