fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 11.00 น.

“ไทย” ส่ง TIP Report ถึงสหรัฐฯแล้ว ลุ้นขยับขึ้น “เทียร์ 1” ปราบปรามค้ามนุษย์ ช่วงเดือน มิ.ย.นี้ (click ดูวิดีโอ)

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยรัฐบาลตั้งเป้าจะได้รับการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือทิปรีพอร์ตจากสหรัฐให้อยู่ในระดับเทียร์ 1 หมายถึง ประเทศที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่เทียร์ 2 มาเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (ทิปรีพอร์ต) ประจำปี พ.ศ.2563 ให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 และตามด้วยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ช่วงม.ค.- มี.ค.64 ) เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว สาระของรายงาน แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถิติการดำเนินการจับกุมและการลงโทษทางกฎหมาย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล มีความรวดเร็วขึ้น

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นๆ ซึ่งคำว่าทุกภาคส่วนนี้ นายกฯครอบคลุมถึงภาคประชาสังคมที่เป็นอีกกลไกสำคัญในการแจ้งข้อมูลและช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบติดตามการทำงานของกลไกราชการ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube