fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 17.00 น.

Featured Image
กรมการแพทย์ ชี้แจงการแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรและความแออัดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมแนะให้มีผู้ติดตามได้เพียง 1 คน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นสถานที่รองรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ให้บริการประชาชนวันละประมาณ 10,000 – 20,000 คน จากปัญหาสภาพการจราจรและความแออัดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีความหนาแน่นในช่วงเช้า 2-3 วันที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ

1.การรับลงทะเบียน on-site ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมาตั้งแต่เช้า และมาพร้อมกับผู้ติดตาม ในบางรายอาจจะมีผู้ติดตามมามากกว่า 1 คน และมักจะเดินทางมาด้วยพาหนะส่วนบุคคล

2.มีการรับลงทะเบียนหน้างานของหมอพร้อม สำหรับคนอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรค ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ได้มีการนัดมาก่อนและมีจำนวนมาก

3.มีฝนตกในเขตกรุงเทพมหานครในหลายจุด รวมถึงบริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ส่งผลให้การจราจรค่อนข้างติดขัด

จากปัญหาดังกล่าว ได้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไข ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาต่าง ๆ ได้คลี่คลายไปเกือบหมดแล้ว โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีผู้ติดตามผู้สูงอายุเพียง 1 คน เพื่อลดความแออัดและลดการติดเชื้อ

ส่วนการรับลงทะเบียนของหมอพร้อม ได้ประกาศให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน call center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2792 2333 อย่างเดียวเท่านั้น และขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้ว ทำให้การจารจรเบาบางลง รวมทั้งการรถไฟได้นำเต็นท์ภายนอกมากางเพิ่มแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube