fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

สัมมนายุทธศาสตร์ลต.-คนการเมืองแห่ร่วม

สถาบันพัฒนาการเมือง และคณะกรรมการเลือกตั้ง จัดสัมมนาปาฐกถา นำเสนอยุทธศาสตร์เสริมสร้างกระบวนการเลือกตั้งให้ได้รับการยอมรับ โดยมี ชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์ปาฐก เรื่องฉากทัศน์ประเทศไทยหลังการจัดตั้งรัฐบาล

 

 

 

โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งจัดปาฐกถาและนำเสนอยุทธศาสตร์ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้กระบวนการเลือกตั้งได้รับการยอมรับ” โดยมีนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนำเสนอยุทธศาสตร์ครั้งนี้เป้าหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปรับปรุงพัฒนาการเลือกตั้งทุกระดับสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจและภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2561-2580)

 

 

ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองประเทศตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนว่าเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

 

 

ทั้งนี้ มีวิทยากรคนดังและคนสำคัญของประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก เริ่มจากการเปิดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ฉากทัศน์ประเทศไทย หลังการจัดตั้งรัฐบาล โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

 

นายชวน กล่าวว่าวันนี้การเมืองเข้าสู่ยุคที่มี กกต. ซึ่งเริ่มจากรัฐธรรมนูญ 2540 และภารกิจของ กกต. ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ และยุติธรรม ตนอยู่กับการเลือกตั้งมา 17 สมัย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกคือ ประชาชนตื่นตัว เรามีนักการเมืองที่มีความรู้

 

 

แต่กระบวนการเลือกตั้งโดยชอบธรรมนั้นยังคงเป็นไปในทางลบ ตนเป็นนักการเมืองรุ่นเก่า ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง อย่างไรก็ตาม ระบบเลือกตั้ง ความต่อเนื่องของประชาธิปไตยสำคัญที่สุด การเลือกตั้ง 2562 เริ่มหลังจากเราไม่มีเลือกตั้งมา 5 ปี เราประคับประครองกัน ผมประครองในฐานะประธานสภาฯ ถ้าเรายอมรับสภาพ แล้วเราอย่าไปทำให้ระบบมันหยุดชะงัก ให้คนเดิน ถ้าล้มแล้วไม่ให้เดินต่อ ในที่สุดก็เดินไม่ได้ ประชาธิปไตยอย่าไปย่อท้อ

 

 

หลังตั้งรัฐบาล ตัวเลขของเสียงข้างมากอันเป็นสำคัญ ตนเคยพูดไว้ว่า หลังการเลือกตั้ง 2566 มีเพียง 3 พรรคก็สามารถตั้งรัฐบาลได้คือ ‘ก้าวไกล-เพื่อไทย-ภูมิใจไทย’ เพียงแต่มันไม่เกิดขึ้น และเกิดพรรคร่วม 8 พรรค จำนวน 314 เสียง จาก 498 เสียงทั้งรัฐสภา

 

 

นั่นจึงทำให้กฎหมายทุกอย่างไม่น่าเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน และการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนฝ่ายค้าน 148 คน ตัวเลขเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ในแง่ความมั่นคงรัฐบาลน่าจะเข้มแข็ง สามารถบริหารได้ภายใต้ระบบรัฐสภาที่ต้องอาศัยเสียงข้างมาก

 

 

จากนั้น เปิดเวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้กระบวนการเลือกตั้งได้รับการยอมรับ จากวิทยากร 2 คน คือ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวุฒิสาร ตันไชยอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
และการเสวนาประเด็นร่วมสมัยในหัวข้อ “พรรคการเมืองแบบไหนที่คนไทยต้องการ” นำโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย

 

 

นอกจากนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างเขต 3 จ.ระยอง ว่า ขณะนี้สำนักงานได้รับรายงานผลคะแนนเลือกตั้งจาก กกต.จังหวัดระยอง เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในสัปดาห์หน้า คาดว่าน่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคาร เพื่อให้พิจารณาว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube