fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

นายกฯ – ประวิตร ยังฟอร์มเดิมเลี่ยงพบสื่อ

นายกฯ-ประวิตรยังฟอร์มเดินเลี่ยงพบสื่อ หลังบอกว่าจะพัฒนาท้องถิ่นชนบท

 

นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยังคงเลี่ยงคุยสื่อเหมือนเดิม แม้จะไม่ได้ปรับเปลี่ยนวาระงานเหมือนวันก่อน โดยเแดินทางเข้ามาปปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลตามปกติ

ความเคลื่อนไหวของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันนี้ มีภารกิจตลอดทั้งวัน โดยในช่วงเช้าเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบ Video Conference) โดยเน้นย้ำว่า เทศบาลเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ถือเป็นหน่วยที่มีความใกล้ชิด และสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้วางแผนงานเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสอดคล้องกัน

 

ขณะที่ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2565 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยมีวาระพิจารณาเรื่องที่สำคัญอาทิ การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้าย, การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษประจำปี 2564

 

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่น นั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาล หลังจากวานนี้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม ที่คาดว่ายังหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนสอบถามในประเด็นการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล เสียงในสภา และกระแสข่าวการชิงยุบสภาก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเป็นไปตามคาด พล.อ.ประวิตร แม้จะเดินทางเข้ามาทำเนียบรัฐบาล แต่ได้ใช้สถานที่การประชุมตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยลงชั้นใต้ดิน และไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใด

 

ส่วนผลการประชุมนั้น ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.-19 มิ.ย.65 ตลอดจน ยังได้กำชับให้กองทัพภาคที่4 เข้มงวดงานด้านการข่าว และเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน รวมถึงเร่งพิจารณาการปรับลดพื้นที่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจ และให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

 

ซึ่งยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube