Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

ข่าวต้นชั่วโมง 15.00 น.

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นนทบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำ และแนวก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมรอบเกาะเกร็ด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มเตรียมเคลื่อนไหวขับไล่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอความร่วมมือให้ไปรวมกลุ่มกันที่บริเวณท่าน้ำนนทบุรี โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางขึ้นเรือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตรวจสถานการณ์น้ำ

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ที่ ศาลาท่าเรือเทศบาลนครปากเกร็ด มีประชาชนบางส่วนมาเคลื่อนต่อต้านนายกรัฐมนตรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบต้องคุมตัวออกนอกพื้นที่ ขณะเดียวกัน ชาวบ้านบางส่วนได้ชูป้ายให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี

สำหรับการลงพื้นที่นั้น นายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นเรือจากศาลาท่าเรือเทศบาลนครปากเกร็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังบรรยาสรุปจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้ตรวจเยี่ยมการสร้างคันกั้นน้ำที่จะดำเนินการสร้างทั้งหมดความยาว 50 กิโลเมตร ดำเนินการ แล้วเสร็จ 18 กิโลเมตรพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบบางส่วนตลอดจนติดตามการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำมท่วมรอบเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มีเส้นทางการตรวจเยี่ยมทางเรือมีระยะทางประมาณ 12.5 กิโลเมตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปที่ชุมชนตลาดขวัญ เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบเพื่อเยี่ยมชมศาลากลางนนทบุรีหลังเก่า

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube