Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

ท้องถิ่นซื้อวัคซีนเปิดประตูฟื้นศก.

ท้องถิ่นซื้อวัคซีนเปิดประตูฟื้นศก.

การปลดล็อกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับคนในพื้นที่ได้เอง อย่ามองเป็นความเหลือมล้ำ เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน คือการใช้เงินภาษีประชาชนเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้เสียภาษีอย่างแท้จริง โดยมุมมองของนักวิชาการ นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า กรณีดังกล่าวอาจมีมุมมองที่หลากหลาย แต่โดยส่วนตัวมองว่า การเปิดทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเพื่อใช้สำหรับประชาชนในพื้นที่ได้เองนั้น โดยหลักการสามารถทำได้ เพราะเงินที่ท้องถิ่นใช้ดำเนินการ ก็เพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นคนจ่ายภาษี เป็นคนที่ควรได้ประโยชน์โดยตรงจากภาษีที่จ่ายไป

และถือเป็นหลักการเดียวกันกับการที่รัฐบาลที่ใช้เงินภาษีของประชาชนในประเทศในการจัดซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนในประเทศโดยรวม และหากท้องถิ่นใดสามารถเดินหน้าในการฉีดวัคซีนได้ก่อน วัคซีนในส่วนที่เหลือที่รัฐบาลจัดหาจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ กับประชาชนในพื้นที่อื่นๆได้

นอกจากนี้ยังมองว่า หากท้องถิ่นสามารถเปิดพื้นที่ได้เร็ว การฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จะทำได้รวดเร็วตามไปด้วย เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น จากการมีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ ทำให้เกิดการจ้างงาน ธุรกิจภาคบริการต่างๆจะสามารถเดินหน้าได้อีกครั้ง และหลักการนี้อาจใช้เป็นหลักการให้เจ้าของธุรกิจในต่างจังหวัด มีช่องทางในการจัดหาวัคซีนเพื่อใช้กับแรงงานต่างด้าวที่เป็นพนักงานของตัวเอง ลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อระหว่างแรงงานต่างด้าวด้วยกันได้ เพราะการติดเชื้อโควิด-19 หลายคลัสเตอร์ในปัจจุบัน เกิดจากแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสถานประกอบการและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทำให้มีความเสี่ยงเมื่อเกิดการติดเชื้อจะกระจายเป็นวงกว้างจนส่งผลกระทบกับธุรกิจ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามปกติ

มองโดยหลักการนี้แล้ว น่าจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศไม่ว่าจะเป็นวัคซีนจากส่วนใดย่อมทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นในประเทศได้เร็วขึ้น เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลวางไว้ ทำให้ประเทศไทยกลับมาเปิดประเทศเดินหน้าได้อีกครั้ง

ความเห็นนี้คงไม่ต่างจากประชาชนทั่วไป เพราะท่ามกลางกระแสข่าวการเลื่อนฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลเอกชน และจำนวนวัคซีนที่ไม่เพียงพอในหลายพื้นที่ การให้ท้องถิ่นดูแลคนของตัวเองอาจสร้างความมั่นใจได้มากกว่า ดูจากผลสำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เรื่อง “การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19” ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยในการอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสั่งซื้อวัคซีนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อมาบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เอง เพราะจะเป็นการกระจายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ท้องถิ่นที่ห่างไกลสามารถมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนง่ายขึ้น

หากหนทางใดที่เห็นแล้วว่าจะทำให้ประชาชนในประเทศเข้าถึงพระวัคซีนได้เร็วขึ้น รัฐบาลก็ไม่ควรปล่อยผ่าน เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศประสบความสำเร็จได้ตามแผน เวลานั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จะสามารถเดินหน้าได้ด้วยตัวเอง โดยที่รัฐบาลไม่ต้องใช้งบประมาณมากจนเกินไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube