Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 09.00 น.

นราธิวาส บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด 6 รายจากการให้บริการผู้ป่วย ที่มีประวัติไม่ชัดเจน (click ดูวิดีโอ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ล่าสุดมีประกาศจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ว่า เนื่องจากเกิดสถานการณ์บุคลากรในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีการติดเชื้อ COVID-19 จากการให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติไม่ชัดเจนส่งผลให้มีบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ติดเชื้อทั้งหมด 6 ราย

โดยทางโรงพยาบาลฯ จำเป็นต้องยกระดับมาตรการอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการติดเชื้อและไม่ให้เชื้อแพร่กระจายมากขึ้น ดังนี้
1.รับบุคลากรที่ป่วยทุกคนให้เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะ
2.บุคลากรที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทางโรงพยาบาลได้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดเตรียมให้ และทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ตามมาตรฐาน
3.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งโรงพยาบาลตามหลักการควบคุมการระบาดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ หลีกเลี่ยงการเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นหากจำเป็นหรือมีความประสงค์มาใช้บริการให้ยึดหลักและปฏิบัติตาม D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube