Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น.

รถบรรทุกหยุดวิ่งแล้ว 8,000 คัน กดดันรัฐบาลลดราคาดีเซลเหลือ 25 บาท/ลิตร ขู่ 16 พ.ย.จัดกิจกรรม Truck Power 2 ปิดล้อมเมือง

นายวุฒิพงษ์ วิศิษฏ์ศักดิ์ อุปนายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่รถขนส่งสินค้าหยุดให้บริการจำนวน 7,000-8,000คันทั่วประเทศ เฉพาะที่สถานีขนส่งขนถ่ายสินค้าลาดกระบังประมาณ 1,000 คันที่หยุดให้บริการ เพื่อเป็นการแสดงออกร่วมกันในการกดดันรัฐบาล หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้น และรัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดเลย แม้ว่าจะเข้าหารือกับภาครัฐหลายครั้ง

ทั้งนี้ จากช่วงต้นปี 2564 ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ลิตรละ 25 บาท มาเป็นลิตรละ 30 บาท ทำให้ค่าขนส่งปรับสูงขึ้นแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ เนื่องจากธุรกิจทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19หากปรับขึ้นจะกระทบไปถึงราคาสินค้าและภาคธุรกิจด้วยอย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาลฟังเสียงเรียกร้องของภาคขนส่ง โดยยืนยันว่าจะหยุดวิ่งรถต่อเนื่อง จนกว่ารัฐบาลจะมีแนวทางช่วยเหลือ และหากยังไม่มีความชัดเจนในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ จัดกิจกรรม truck power 2 ปิดล้อมเมืองเพื่อยกระดับกดดันรัฐบาล ที่ผ่านมารัฐบาลเคยเสนอมาตรการช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกแต่ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะต้องช่วยเหลือทั้งระบบเนื่องจากภาคประชาชนก็เดือดร้อนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลไม่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือใดๆเช่นกัน

ขณะเดียวกันในวันนี้ นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อฟังแนวทางช่วยเหลือและหาทางออกให้กับผู้ประกอบการด้วย ยืนยันแนวทางเดิมคือการดึงราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ 25 บาท ซึ่งสามารถทำได้ทั้งจากการลดอัตราภาษีสรรพสามิต การใช้เงินจากกองทุนน้ำมันฯ มาช่วยและการถอดน้ำมันไบโอดีเซลออกจากระบบชั่วคราว อย่างไรก็ตามขอเพียงรัฐบาลช่วยหาแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามที่ร้องขอทั้งหมดก็ได้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube