Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 11.00 น.

Featured Image
โรงเรียนพิริยะโยธิน เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1 พ.ย.นี้ ด้านบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 100% แล้ว

 

 

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนพิริยะโยธิน ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ หลังสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครประกาศให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 63 แห่ง ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้

โดยโรงเรียนพิริยะโยธินเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ ซึ่งโรงเรียนพิริยะโยธินเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลและมี Nursery โดยมาตรการของโรงเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนจะมีการให้ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK

โดยให้ส่งผลตรวจก่อนวันเข้าเรียน จากนั้นจะมีการสุ่มตรวจ ATK สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยสุ่ม 20% ของทั้งสถานศึกษา ด้านการจัดห้องเรียนจะจัดห้องเรียน 1 ห้องต่อเด็กนักเรียน 20 คน โดยให้มีการเว้นระยะห่างกัน อีกทั้งทางโรงเรียนมีการตั้งจุดคัดกรอง และมีการลงข้อมูลวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเรียน

ด้านบุคลากรของโรงเรียนมีการฉีดวัคซีนครบ 100% แล้ว รวมถึงทางโรงเรียนมีการคัดกรองผ่านแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai และประเมินความเสี่ยงตนเองตามมาตรการของรัฐ ซึ่งทางสถานศึกษาได้ผ่านการประเมินตามมาตรการ Covid Free Setting แล้ว

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube