Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 09.00 น.

มติที่ประชุม สั่งยกเลิก “ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง” หลังถูกร้องเรียนทรมานผู้ป่วย ประสานญาติรับกลับภายใน 2 วัน

วันนี้ (22 กันยายน 2564) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ร่วมกับ นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา สำนักพุทธศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง กรณีแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติด

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อ กรณีแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติด จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ดังกล่าวเป็น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟวัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี ในเบื้องต้น กรมการแพทย์ มอบหมายให้สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เข้าร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา สำนักพุทธศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งพบว่า ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งภายใต้การกำกับมาตรฐานสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพขนาด 60 เตียง แต่ได้ดำเนินการ เป็นจำนวน 274 ราย โดยเป็นผู้ป่วยจิตเวชจำนวน 49 ราย และผู้ป่วยยาเสพติดจำนวน 225 ราย

นายแพทย์สรายุทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประชุมเร่งด่วนเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดกับศูนย์สงเคราะห์วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่า วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ต้องการยกเลิกการดำเนินการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูฯ เนื่องจากพระผู้ดำเนินการมรณภาพ โดยให้รีบดำเนินการส่งเอกสารการยกเลิกไปยัง สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งให้กรมการแพทย์ดำเนินการต่อไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube