Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 11.00 น.

Featured Image
“นิพนธ์” ลุยช่วยเต็มที่ ชาวสวนมังคุด-เงาะ ราคาตกต่ำเนื่องจากโควิด ย้ำ ใช้กลไกมหาดไทยเพิ่มแหล่งรับซื้อ พร้อมกระจายผลผลิตไปทั่วทุกภูมิภาค

 

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ภาคใต้ทั้งมังคุดและเงาะตกต่ำ ณ ที่ทำการศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนนาทวี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาโดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งในพื้นที่อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ ของจังหวัดสงขลานั้น

เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกผลไม้จำนวนมาก ประกอบกับปีนี้ผลผลิตทั้งมังคุดและเงาะ ออกสู่ตลาดพร้อมกัน เจอกับสถานการณ์โควิด ทำให้ผลผลิตมีจำนวนมาก ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ ซึ่งในขณะนี้ทุกฝ่ายก็ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ ในส่วนนี้หากสามารถรวบรวมและส่งผลผลิตมายังศูนย์คัดแยกและออกจำหน่ายได้ ก็สามารถบริหารจัดการดูแลผลผลิตทั้งหมดได้ในคราวเดียวทั้งเรื่องราคาและคุณภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัดก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการดูแลเกษตรกร

ทั้งนี้ ตนเองในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองสามารถอำนวยความสะดวกการขนส่ง จากสวนไปยังจุดรวบรวมผลผลิต การเพิ่มแหล่งรับซื้อ และกระจายผลผลิตไปยังพื้นที่ภูมิภาคอื่นได้นั้น จะใช้กลไกการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นมาสนับสนุนดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และในวันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเพื่อคัดแยก และการส่งผลผลิตให้แก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มายังจังหวัดสงขลาเบื้องต้น 5,000 กล่อง เพื่อส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ระบายผลผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศและการส่งไปยังต่างประเทศ ซึ่งต้องพยายามทำควบคู่กันไป ดังนั้น การจัดการอย่างมีระบบจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube