fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 15.00 น.

ธปท.ห่วงหนี้ครัวเรือนไทยสูง ล่าสุด ไตรมาส 1 แตะ 90.4% ต่อGDP มูลค่า 14.1 ล้านล้านบาท ต้องเร่งปรับโครงสร้าง พักหนี้ไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่าสถานที่การหนี้ภาคครัวเรือนไทยเวลานี้อยู่ในระดับสูง ล่าสุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ร้อยละ 90.4 ต่อ GDP หรือ คิดเป็นมูลค่าหนี้ 14.1 ล้านล้านบาท โดยปัจจัยสำคัญมาจาก วิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้รายได้หดตัวลง ส่งผลทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้รายย่อยลดลง จำนวนหนี้เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาสามารถช่วยให้ลูกหนี้จัดการกับปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งการผ่อนปรนและลดภาระหนี้การสร้างช่องทางไกล่เกลี่ย การให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาหนี้และส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินในระยะยาวเพื่อไม่ให้สร้างหนี้เกินตัว

โดยมองว่าการพักชำระหนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งสามารถทำได้ แต่ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับลูกหนี้ทุกราย จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างจริงจัง เพื่อทำให้เหมาะสมกับสภาพหนี้ของลูกหนี้ซึ่งในอนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลการแก้ไขปัญหาหนี้ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในส่วนของเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยในส่วนของเจ้าหนี้นั้นจะมีการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเครดิตโดยดึงเอาเจ้าหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาอยู่ในข้อมูลเครดิตด้วย เช่น สหกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลของลูกหนี้มากขึ้น และไม่ทำให้เป็นการสร้างหนี้เกินตัว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube