fbpx
Home
|
ร่วมด้วยช่วยกัน

อาสาร่วมด้วยฯ เก็บมือถือคืนเจ้าของ ช่วยเอาแหวนออกจากนิ้ว และช่วยเหลือรถเสียอีกหลายคัน

คลิปนี้มีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยอาสาร่วมด้วยช่วยกันหลากหลายอย่างทีเดียว นำโทรศัพท์มือถือส่งคืนเจ้าของ ช่วยเอาแหวนออกจากนิ้ว และช่วยเหลือรถเสียอีกในหลายที่รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ครั้งนี้นำภาพการช่วยเหลือหลากหลายอย่างมาให้ชมก็จริง แต่ส่วนใหญเป็นการเข้าไปช่วยเหลือรถเสียสตาร์ทไม่ติดและรถยางแตกรั่ว เพิ่มเติมคือมีการนำโทรศัพท์มือถือที่อาสาฯ เก็บได้ไปส่งคืนให้กับเจ้าของ และการช่วยเหลือกรณีที่สวมใส่แหวนมานานจนติดถอดออกจากนิ้วไม่ได้

ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ร่วมด้วยช่วยประสานงานแจ้งได้ทางสายด่วน 1677 “ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทร.1677” #ร่วมด้วยช่วยกัน #อาสาร่วมด้วย #รถเสีย #แบตหมด #ยางแตก

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube