Home
|
ข่าว

ไทยลีก แต่งตั้ง “มาดามแป้ง” ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด

Featured Image
บริษัท ไทยลีก จำกัด ประกาศแต่งตั้ง “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด อย่างเป็นทางการ ตามมติสภากรรมการ ที่มีการเสนอแต่งตั้ง ในที่ประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 3/2567

 

เนื่องด้วยตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท ไทยลีก จำกัด ว่างลงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ บริษัท ไทยลีก จำกัด เป็นไปด้วยความยากลำบาก ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเสนอผ่านสภากรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ก่อนมีมติให้ “มาดามแป้ง” นายกสมาคมฯ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทไทยลีก ต่อไป

 

กระทั่งล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติประกาศแต่งตั้ง “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด อย่างเป็นทางการโดยสมบูรณ์แล้ว และ ให้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึงมอบหมายอำนาจในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ เพื่อการพัฒนาฟุตบอลลีกภายในประเทศต่อไป

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube