fbpx
Home
|
ข่าว

พิพัฒน์ เตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนปลาย ส.ค.นี้

Featured Image
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมพร้อมจัดประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนปลายเดือนสิงหาคมนี้

 

 

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา, นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม จากห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก และผ่านระบบการประชุมทางไกล

 

 

การประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4, การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 1, การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 14, การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6, และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 2 ซึ่งทุกการประชุมจะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยหมุนเวียนกันตามลำดับอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก และมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี สำหรับครั้งนี้ประเทศไทยจะทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในปี พ.ศ.2565-2566 ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทย โดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้องประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อเดือนตุลาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

ดังนั้นการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอีกครั้งของประเทศไทยในปี 2566 ในระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส จึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากำหนดการประชุมฯ รวมถึงเป็นการมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดประชุมฯ ทั้งนี้ ได้ขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดเตรียมแผนที่จะให้ผู้ร่วมประชุมได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวชุมชนไว้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในโอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube