fbpx
Home
|
ข่าว

วิ่งเทรลเชียงใหม่เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 876 ล.-จัดต่อที่ยะลา ก.พ. นี้

Featured Image
สรุปผลการแข่งขันวิ่งเทรล Doi Inthanon Thailand by UTMB 2022 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา มีมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวม จำนวน 876 ล้านบาท พร้อม จัดต่อรายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

 

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการประชุม, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และผู้บริการ กกท. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

 

ที่ประชุม ได้รับทราบมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่องการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ระดับนานาชาติ รายการ Thailand by UTMB โดยเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทย เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ 2 รายการ ประกอบด้วย 1. รายการ Doi Inthanon Thailand by UTMB ประจำปี 2566 – 2568 (3 ปี) 2. รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB ประจำปี 2566 – 2571 (6 ปี) และ ค่าลิขสิทธิ์ฯ กรอบวงเงิน จำนวน 1,725,000 ยูโร

 

ประกอบด้วย 1. รายการ Doi Inthanon Thailand by UTMB ประจำปี 2566 – 2568 (3 ปี) จำนวน 675,000 ยูโร 2. รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB ประจำปี 2566 – 2571 (6 ปี) จำนวน 1,050,000 ยูโร โดยให้ กกท. นำรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์มาสมทบค่าลิขสิทธิ์ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและความเหมาะสมตามขั้นตอน และขอรับการสนับสนุนจากเอกชนและใช้เงินรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์เป็นลำดับแรก หากไม่เพียงพอและมีความจำเป็นให้ขอรับการสนับสนันจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในโอกาสแรก

 

 

จากนั้น ที่ประชุม รับทราบสรุปผลการแข่งขันวิ่งเทรล Doi Inthanon Thailand by UTMB 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 16,312 คน มีมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวม จำนวน 876 ล้านบาท และภาครัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี เป็นเงิน 35 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบ เรื่อง กำหนดการการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ของประเทศไทย

 

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แข่งขัน ทั้งสิ้น 5 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะเบตง 160 กม. (เส้นทางแข่งขันข้ามพรมแดนไทย – มาเลเซีย) โดยมีเส้นทางบางส่วนเข้าไปยังประเทศมาเลเซีย ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 2. ระยะเบตง 100 กม. 3. ระยะเบตง 50 กม.4. ระยะเบตง 25 กม. 5.ระยะเบตง 10 กม. โดยใช้เมืองปีนังเป็นประตูที่สองเปิดรับนักกีฬาสู่เมืองเบตง รองรับและสร้างความเติบโตจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในอำเภอเบตง เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบ เรื่อง เป้าหมาย แผนงาน และผลการดำเนินงานการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube