fbpx
Home
|
ข่าว

ป.ป.ช. , ACT , สสส. ผนึกกำลัง จัดวิ่ง “Good Guy Run ปีที่ 3” วันที่ 27 พ.ย.นี้

Featured Image
ป.ป.ช. จับมือ ACT และ สสส. จัดงานวิ่ง “Good Guy Run ปีที่ 3” คอนเซ็ปต์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ชวนคนไทยร่วมแสดงพลังความดี วันที่ 27 พ.ย.นี้ ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

 

 

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 65 ณ ห้องนนทบุรี 2 สำนักงาน ป.ป.ช. พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมความดี “Good Guy Run 2022”

 

 

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริต พยายามสร้างสังคมให้เกิดค่านิยมสุจริต การเคารพกติกา เป็นสังคมที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

จึงได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดกิจกรรมวิ่ง “กู๊ด กาย รัน” เป็นปีที่ 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

 

โดยเชิญชวนชาวไทย แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความดี ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงร่วมเชิดชูคนดี และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการเชิดชูคุณธรรม เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งมาร่วมงานมากถึง 1,500 คน

 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ACT คือองค์กรเอกชนที่ต้องการเป็นพลังสังคมขับเคลื่อนให้คนไทยและสังคมไทยไม่ยอมรับและออกมาร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เราเชื่อว่าความดีและความซื่อสัตย์ สามารถสร้างได้โดยเริ่มจากตัวเราเอง ซึ่งการวิ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะต้องแข่งขันกับตัวเองแล้ว

 

ยังต้องรักษาความซื่อสัตย์ด้วยตัวเองด้วย เพราะทุกคนต้องเคารพกฎกติกา ไม่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการโกงหรือลัดเส้นทางวิ่ง โดย “กู๊ด กาย รัน” เป็นการจัดงานวิ่งเพื่อรณรงค์สื่อสารประเด็นสาธารณะ การแสดงพลังแห่งความดี ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันที่ต้องการยกระดับการจัดงานวิ่ง ต้องไร้ค่าน้ำร้อนน้ำชา

 

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส.สนับสนุนให้คนไทยสุขภาพดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยลดลง จากร้อยละ 74.6 ในปี 2562 (ก่อนการแพร่ระบาด) เหลือเพียงร้อยละ 55.5 ในปี 2563 และจากภารกิจที่ สสส.และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมฟื้นกิจกรรมทางกายกลับมา

 

พบว่า ปัจจุบัน (ปี 2564) ระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยได้กลับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 63 การสนับสนุนให้เกิดมหกรรมเดิน-วิ่ง เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะฟื้นฟูบรรยากาศการมีกิจกรรมทางกายให้คนไทยกระฉับกระเฉงกลับมาอีกครั้ง กิจกรรมวิ่ง Good Guy Run 2022 เป็นกิจกรรมสำคัญที่นอกจากจะใช้พลังบวกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอผ่านการจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐานความปลอดภัยแล้วยังเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทยไปพร้อมกัน

 

นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า สำหรับงานวิ่ง “กู๊ด กาย รัน 2022” แบ่งเป็น 3 ระยะทาง ประกอบด้วย วิ่ง 13 กม. วิ่ง 5 กม. และ วิ่ง 2 กม. ในการจัดกิจกรรมเน้นส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของการจัดงานจากทางผู้จัด และความปลอดภัยของตัวนักวิ่ง และมีการผูกโยงเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปด้วย ทั้งนี้ทางสมาพันธ์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังชมรมวิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรับรู้ในวงกว้างกับหมู่นักวิ่งและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เข้าร่วมงานมากขึ้น

 

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรมรณรงค์ใช้แก้วน้ำใบเดียวตลอดการวิ่ง, กิจกรรมร้านปันสุข และ ดนตรีในสวน ทั้งนี้ก่อนปล่อยตัว และภายหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่งจะได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ต้านโกงร่วมกัน โดยมีการบันทึกภาพมุมสูง เพื่อแชร์พลังความดีให้ทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับรู้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://race.thai.run/goodguyrun2022 และทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจ GoodGuyRun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube