Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชทาจิกิสถาน

Featured Image
ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายเอมอมาลี เราะห์มาน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

กรุงดูชานเบ

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานจะสร้างเสริมความสัมพันธ์ ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube