Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรถึงปธน.ยูเครน

Featured Image

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ถึงประธานาธิบดียูเครน เนื่องในวันเอกราชยูเครน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดีแห่งยูเครน กรุงเคียฟ

ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี ด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวยูเครน

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในทุกๆ ด้านระหว่างประเทศเราทั้งสองจะยังคงดำเนินรุดหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube