fbpx
Home
|
ข่าว

กกต.เผยความคืบหน้าขั้นตอนการประกาศผลลต.เทศบาล

Featured Image
กกต. เผยความคืบหน้า ขั้นตอนการประกาศผลการ เลือกตั้งเทศบาล ขณะเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง มีประมาณกว่า 300 เรื่อง

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือดตั้ง (กกต.) ระบุ ถึงขั้นตอนการประกาศผลการ เลือกตั้งเทศบาล นับแต่วันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางเทศบาลแต่ละแห่ง จำนวน 2,472 แห่ง ส่งรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งให้กับทางสำนักงาน กกต. จังหวัด

โดยมีจำนวนตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด 33,666 ตำแหน่ง ซึ่งทางสำนักงาน กกต. ส่วนกลาง ได้เร่งรัดให้ทางสำนักงาน กกต.จังหวัด ทุกจังหวัดส่งรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งเทศบาลทุกแห่ง ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564

โดยขั้นตอนต่อไปทางสำนักงาน กกต. ก็จะดำเนินการตรวจสอบผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และตรวจสอบในกรณีที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิกับจำนวนบัตรที่ใช้ไปไม่ตรงกัน รวมทั้งจำนวนเรื่องร้องคัดค้าน เพื่อเสนอ กกต. พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

ทั้งนี้ ในการประกาศผลการเลือกตั้ง ทาง กกต. ต้องพิจารณาตามมาตรา 17 ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 ที่บัญญัติไว้ว่า เมื่อ กกต. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผล ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง หรือภายในวันที่ 27 เมษายนนี้

แต่หากต้องดำเนินการสืบสวนไต่สวน ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง หรือ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม นี้

ส่วนกรณีเรื่องร้องคัดค้านในการเลือกตั้งเทศบาล มีจำนวนเรื่องร้องคัดค้านประมาณกว่า 300 เรื่อง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube