Home
|
ข่าว

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด

Featured Image
นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ติดตามปัญหายาเสพติด หนี้นอกระบบ พร้อมรับฟังปัญหาและพบปะประชาชน 5 – 6 พ.ค.นี้

 

 

 

 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจราชการ ณ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5 – 6 พ.ค.67 เพื่อติดตามประเด็นยาเสพติดและหนี้นอกระบบ การบริหารจัดการน้ำ รับฟังปัญหาและพบปะประชาชน การขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ

 

 

ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งและถนนชำรุด รวมถึงการใช้บริการและความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ โดยมีน.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะด้วย

 

 

 

โดยภารกิจตามกำหนดการวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค.67 เวลาประมาณ 09.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามประเด็นยาเสพติดและหนี้นอกระบบ โดยในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะไปติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำ ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 

 

เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวัดกลางอุดมเวทย์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งวัดกลางอุดมเวทย์ เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่มากวัดหนึ่งในประเทศไทย ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางยังไปโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังปัญหาและพบปะประชาชน

 

 

 

ส่วนวันจันทร์ที่ 6 พ.ค.67 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.45 น. นายกรัฐมนตรีจะไปติดตามประเด็นการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ ณ วัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยัง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งและถนนชำรุด ก่อนจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลโพนทอง ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามประเด็นการใช้บริการและความพร้อมของเครื่องมือแพทย์

 

โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางจากท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด กลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 15.30 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

ทั้งนี้การเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ดของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ประเด็นสำคัญเพื่อติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกฯ ทั้งปัญหาเรื่องยาเสพติด ที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยเฉพาะการลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการบำบัดรักษา

 

 

และต่อยอดการแก้ไขปัญหาผู้ผ่านการบำบัดอย่างครบวงจร รวมไปถึงปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในวงจรหนี้นอกระบบได้ออกจากวงจรนี้ได้อย่างแท้จริง ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีและมีความสุขทั้งกายและจิตใจ

 

 

รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน การใช้น้ำสำหรับด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการรักษาระบบนิเวศด้วย พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube