Home
|
ข่าว

“ครูหยุย” มั่นใจสมรสเท่าเทียม คลอดทัน สว.ชุดปัจจุบันแน่นอน

Featured Image
“ครูหยุย” มั่นใจ สมรสเท่าเทียม คลอดทัน สว.ชุดปัจจุบันแน่นอน เชื่อไร้ปัญหาถกเถียงเรื่องอายุในการสมรส-ศาสนา ยันไม่ใช่การออกกฎหมายทิ้งทวน แต่เป็นสิ่งที่รอคอยของทุกฝ่าย

 

 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สว. ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรอบเวลาในการพิจารณาว่า ขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทางกมธ.หลายคณะได้ศึกษาล่วงหน้าในร่างที่เทียบเคียงกัน

 

อาทิ พ.ร.บ.สัญชาติ, พ.ร.บ.อุ้มบุญ, พ.ร.บ.คู่ชีวิต, และ พ.ร.บ.รับบุตรบุญธรรมเป็นต้น เมื่อวุฒิสภาบรรจุเข้าที่ประชุม ตนก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้ง่าย แต่หลังจากฟังสมาชิกอภิปรายเลยมั่นใจได้ว่าวุฒิสมาชิกเกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ จึงมีมติผ่านวาระที่ 1 จากนั้นได้มีการนัดประชุมเมื่อวันที่ 2 เม.ย. โดยได้ตั้งตนเป็นประธานกมธ. รวมถึงแต่งตั้งตัวแทนจากภาคประชาชนในตำแหน่งทุกระดับ และเร่งประชุมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพ.ค. โดยมีการนัดประชุมสัปดาห์ละ 2 วันในรายละเอียดก็ไม่น่าจะมีปัญหา รอเพียงแต่ผู้แปรญัตติซึ่งให้กรอบเวลาไว้ 7 วัน โดยจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. เพื่อในเดือนมิ.ย. จะได้ตรวจสอบรายละเอียดโดยถี่ถ้วน ยืนยันว่าขั้นตอนในวุฒิสภาเสร็จก่อนเวลาเปิดประชุมวุฒิสภาแน่นอน

 

ส่วนจะทันในสว.ชุดนี้หรือไม่นั้น นายวัลลภ กล่าวว่า คำว่าทันคือภายใต้เงื่อนไขกำหนดเวลาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เราสามารถเปิดประชุมสมัยหน้า3-4วันเท่านั้น เมื่อเปิดจะขอประธานวุฒิสภานำกฎหมาย เพื่อเข้าพิจารณาทันที หากไม่แก้มาก เชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบนำขึ้นทูลเกล้าฯ เท่าที่ดูไม่น่าจะมีการแก้อะไรมาก เพราะไม่มีหลักอะไรที่ยาก นอกจากมีความเป็นห่วงว่ากฎหมายจะแก้ทันหรือไม่ ซึ่งได้ปลดล็อกไว้แล้วว่าหากไม่ทันให้รายงานไปยังคณะรัฐมนตรี ในแง่ของเจ้ากระทรวงนั้นๆ

 

ส่วนการอภิปรายของสว.ยังมีความเป็นห่วงเรื่องอายุในการสมรส และ เรื่องศาสนา จะเป็นปัญหาหรือไม่ นายวัลลภ กล่าวว่า ร่างเดิมกำหนดอายุไว้ที่ 17 ปี แต่ทางสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้เกณฑ์จากพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นฐานกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว

 

หากใช้เกณฑ์อายุ 18 ปีจะเป็นสิทธิ์ที่คุ้มครองเด็กโดยอัตโนมัติอยู่แล้วจำเป็นต้องขยับอายุขึ้นหรือลง ไม่เป็นปัญหา เพราะสามารถอธิบายได้ด้วยหลักกฎหมายที่มีอยู่ ส่วนเรื่องของศาสนาในกฎหมายไม่ได้บังคับศาสนาใด แต่ละศาสนาก็ปฏิบัติตามภารกิจของท่านไปตามดุลยพินิจ ไม่มีปัญหาในเชิงปฏิบัติเป็นความกังวลมากกว่า แต่เท่าที่คุยในรายละเอียดไม่ใช่ปัญหาเลย

 

ส่วนที่มีการมองว่าเป็นกฎหมายทิ้งทวนของสว.ชุดนี้ นายวัลลภ กล่าวว่า ไม่จำเป็น ตนรอกฎหมายฉบับนี้มาโดยตลอด ครั้งที่แล้วที่กฎหมายถูกตีตกไปก็เสียใจ ไม่ใช่เรื่องของการทิ้งทวนตนทำงานด้านสังคมมาโดยตลอด รวมถึงยังเร่งให้พิจารณากฎหมายหากวุฒิสภาพิจารณาไม่ทันตกในมือของสว.จะเสียคน อะไรที่ยอมได้ก็ต้องยอมไม่มีอะไรในโลก 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ซัก 80 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าสุดยอดในเอเชียแล้ว ฉะนั้นไม่ใช่การทิ้งทวน แต่เป็นกฎหมายที่มาถึงมือเราช้ามากซึ่งก็ได้เร่งรัดมาโดยตลอด ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านทันสว.ชุดนี้แน่นอน ไม่มีปัญหาไม่ใช่เป้าหมายที่ยาก เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ตัวบทไม่มีอะไรยากเป็นเพียงการแก้ประโยค สามี ภรรยา เป็นคู่สมรส แก้ชาย หญิง เป็นบุคคล เป็นเพียงการแก้ถ้อยคำเท่านั้นเอง

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube