fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯสั่งครม. เร่งใช้งบฯลงทุน หวังกระตุ้นศก.

Featured Image

 

 

 

 

นายกฯสั่งการครม. เร่งใช้งบฯลงทุน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาค หลังโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบ 67 แล้ว

 

 

 

 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่าการเร่งรัดกระบวนการในการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่เพิ่งผ่านการอนุมัติของสภาฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย คือนายกรัฐมนตรีลงนาม และนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย

 

โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบฯ เตรียมการ ว่าทันทีที่สามารถใช้งบประมาณได้ จะต้องเร่งนำงบไปใช้ โดยเฉพาะในส่วนงบลงทุน เพราะมีผลอย่างมาก ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับมหภาคของทั้งประเทศ ซึ่งมีความหวังว่างบประมาณที่คิดว่าจะล่าช้า ก็อาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิม

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube