Home
|
ข่าว

“ไอติม” ฝากกกต.จัดเลือก สว. โปร่งใส ย้ำต้องไม่ได้มาจากพรรคการเมือง

Featured Image

 

 

 

“ไอติม พริษฐ์ ” ฝากกกต.จัดเลือก สว. โปร่งใส มีแผนรองรับตรวจคุณสมบัติให้ทันเวลา และประชาสัมพันธ์ให้กว้างเข้าถึง ปชช. ย้ำ สว.ต้องเป็นปัจเจกบุคคลไม่ได้มาจากพรรคการเมือง

 

 

 

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวถึงผลการประชุม ที่ได้มีการเชิญ นายกิตติพงศ์บริบูรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561

 

โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า สว.ชุดใหม่ยังมีอำนาจอยู่มากแม้จะไม่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ยังมีอำนาจรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นกระบวนการที่อาจไม่ยืดโยงประชาชน ซึ่งมีข้อกังวลเชิงหลักการ เพราะโครงสร้างอำนาจหน้าที่ ที่มาของสว.ชุดใหม่ แม้จะแตกต่างไปบ้างแต่ก็มีอำนาจและที่มายังไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากล ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่รับไว้เพื่อประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป

 

โดยผลการประชุมวันนี้ ได้มีการตั้งคำถามกับกกตถึงการเลือกสวชุดใหม่ที่จะต้องทำให้โปร่งใสมากที่สุด จึงมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการรับสมัคร ,การตีความเรื่องของการถือหุ้นสื่อ ,คุณสมบัติผู้รับรอง ซึ่งหลายส่วนยังไม่มีความชัดเจน โดยกกต. ชี้แจ้งว่าเร็วๆนี้จะมีประกาศ ของกกต.เกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละอาชีพออกมาอีกครั้งหนึ่ง

 

ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ถ้ามีผู้สมัครหลักแสนคน จำนวนข้อโต้แย้งก็น่าจะมากด้วยเช่นเดียวกันเราจึงเสนอ ให้ทำแผนรองรับอย่างชัดเจน เตรียมบุคลากรให้เพียงพอเพื่อที่จะรองรับการโต้แย้งและ ตรวจสอบได้ทันตามกรอบเวลา

 

สำหรับขอบเขตการหาเสียง ที่ระบุไว้ว่า แนะนำตัวได้แค่5 บรรทัดนั้น กกต.ชี้แจงว่าจะมีการออกทะเบียนการหาเสียงออกมาเช่นเดียวกัน จึงได้มีการเสนอแนะไว้ว่าให้เปิดกว้าง เพื่อให้ผู้สมัครได้แสดงความคิดเห็นและประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูล และมีเสรีภาพที่จะช่วยกันตรวจสอบความเหมาะสมของผู้สมัคร ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือก

 

จะทำอย่างไรให้เกิดความโปร่งใส ในการเลือกสว.เพราะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตหรือการฮั้วกันหรือส่งสัญญาณให้กันและกัน เพื่อกาบัตรเลือกตั้งได้ กกต.ได้ชี้แจงว่า จะมีการอนุญาตให้มีผู้สังเกตการณ์อิสระและสื่อมวลชนสามารถเข้าไป ในพื้นที่การนับคะแนนได้

 

ส่วนการรับรองผลของกกต. ที่อาจเกิดความล่าช้าในการประกาศหากมีคำโต้แย้งจำนวนมาก จึงอยากให้กกต.หาแนวทางในการป้องกันไว้ จะได้ไม่มีการประกาศรับรอง สว.ล่าช้าจนเกินไปจนทำให้สว.ชุดปัจจุบันที่รักษาการทำหน้าที่ของสว.ต่อไปไม่มีกำหนด

 

ส่วนประเด็นเรื่องความเป็นอิสระของการสมัครสว.นั้นเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ไม่ต้องการให้สวมาจากพรรคการเมือง หรือเกิดจากการฮั้วกันหรือจัดตั้งกันมาและต้องการให้สว.เป็นปัจเจกบุคคล

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube