Home
|
ข่าว

กรมทรัพย์สินฯลุ้นไทยหลุด WL ปีนี้ สร้างความเชื่อมั่น

Featured Image

 

 

 

 

กรมทรัพย์สินฯ ผนึกกำลัง ร่วมกับศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และหน่วยงานพันธมิตรรณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิด ลุ้นไทยหลุด WL ปีนี้ สร้างความเชื่อมั่น

 

 

 

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร พร้อมด้วยภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

 

โดยนายอาวุธ เปิดเผยว่า กรมฯ มุ่งดำเนินงานทั้งในด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไปกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการค้าการลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ ซึ่งกรมฯและหน่วยงานพันธมิตรยังคงจับมือกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านการค้าและตลาด ซึ่งเป็นที่จับตามองของประเทศคู่ค้า กรมฯจึงได้ผนึกกำลังร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในย่านการค้าสำคัญอย่างศูนย์การค้าเอ็มบีเค เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชน ให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้การส่งเสริมให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในครั้งนี้ ได้มีการเชิญผู้แทนจากประเทศคู่ค้า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

 

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังคงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านการปราบปราม และการรณรงค์ แต่จะกระจายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อย้ำกับนานาชาติว่า ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการปกป้องเจ้าของสิทธิ และที่สำคัญ ยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้มาตรฐาน ถือว่าได้รับการชื่นชมจากนานาชาติ ถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของไทย

 

หากไทยถูกถอดออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง หรือ WL (Watch List : WL) ตามรายงานสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ของ ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา หรือ USTR ได้ในปีนี้ ซึ่งจะมีการประกาศในช่วงปลายเดือนเมษายน 2567 ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อบรรยากาศการค้าและดึงดูดการลงทุนจากนานาชาติได้

 

ด้านนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) ย้ำว่ามาตรการที่ผ่านมา ได้ยกเลิกให้เช่าพื้นที่ร้านค้าที่ละเมิดลงจำนวนมาก โดยปรับให้เป็นร้านอาหาร และโซนการศึกษาเข้ามาแทน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์ของตนเอง ซึ่งจะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

 

ขณะที่ ตัวแทนประเทศคู่ค้า จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ต่างขอบคุณที่ไทยเชิญเข้าร่วม เพราะถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันตระหนักถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube