Home
|
ข่าว

“แพทองธาร” นำพท.พบพรรคประชาชนกัมพูชากระชับสัมพันธ์

Featured Image

 

 

 

 

แพทองธาร นำพรรคเพื่อไทย พบ พรรคประชาชนกัมพูชา กระชับความสัมพันธ์ ย้ำพรรคการเมืองเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย นำโดย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เข้าพบสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ หัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชา โดยมี นาย ฮุน มานี รัฐมนตรีกระทรวงข้าราชการพลเรือนให้การต้อนรับที่สนามบิน

 

ทั้งนี้การมาเยือนกัมพูชาในครั้งนี้เป็นการประชุมในระดับพรรคการเมืองเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนกัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเชื่อว่าการกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างดีขึ้นตามลำดับ

 

นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเชิญจาก ฯพณฯ อดีตนายกฯ ฮุนเซ็น ให้มาเยือนกัมพูชา พร้อมแสดงความยินดีในโอกาส ฯพณฯ นายกฯ ฮุน มาแนต ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นแกนนำของรัฐบาลไทยขณะนี้ มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะทำงานร่วมกับพรรคของ ฯพณฯ ฮุนเซ็น และรัฐบาลของ ฯพณฯ ฮุน มาแนต เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

 

โดยอาศัยพื้นฐานความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองพรรคเป็นต้นทุนเดิมที่สำคัญ เพราะเชื่อว่าการสร้างความใกล้ชิดและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านกลไกพรรคการเมืองจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างยั่งยืน

 

ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นางสาวแพทองธารได้หารือถึงแนวทางในการใช้กลไกต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศ พร้อมเน้นย้ำไปที่เรื่องการท่องเที่ยวเป็นพิเศษ

 

โดยได้กล่าวว่า “ไทยและกัมพูชามีความเชื่อมโยงทั้งทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สามารถนำมาร้อยเรียงเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวในภูมิภาคร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น”

 

นอกจากนี้ นางสาวแพทองธาร ยังได้สนับสนุนโครงการ ASEAN Drive Tourism ที่ถูกริเริ่มโดยรัฐบาลเศรษฐา ทวีสินในการประชุม ASEAN Summit ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “6 Countries One Destination” ระหว่าง ไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และ เมียนมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็ววันนี้

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับต่อนโยบายดังกล่าว นางสาวแพทองธาร ได้หารือเพิ่มเติมถึงแนวทางในการสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งเจรจากับสายการบินต่างๆ เพื่อเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและลดราคาตั๋วโดยสารซึ่งจะเป็นการดึงดูดและอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ

 

ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ นางสาวแพทองธาร ได้มีการหารือเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภูมิภาคอาเซียนด้วยความร่วมมือระหว่างพรรคต่อพรรค และยังได้ติดตามความคืบหน้าความร่วมมือศูนย์เฝ้าระวัง Hotspot ระหว่างประเทศอาเซียนที่รัฐบาลไทยโดยนายกเศรษฐา ที่เคยได้หารือไว้เบื้องต้นด้วย

 

นอกจากนี้ นางสาวแพทองธาร กล่าวทิ้งท้ายว่า ในฐานะนักการเมืองหญิงอยากเห็นความร่วมมือระหว่างนักการเมืองหญิงทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีการเพิ่มสัดส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ สะท้อนและขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาของผู้หญิงอย่างยั่งยืนระหว่างสองประเทศ

 

ซึ่งบรรยากาศการพบปะหารือเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดย นายกฯ ฮุน มาแนต กล่าวว่า ยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคของนางสาวแพทองธาร และขอแสดงความยินดีต่อการกลับมาของอดีตนายกฯ ทักษิณ พร้อมฝากความระลึกถึงด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนกัมพูชา มีความใกล้ชิดกันมายาวนาน จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับการเยือนอย่างเป็นทางการของนางสาวแพทองธาร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะในครั้งนี้

 

โดยนายฮุน มาแนต ได้กล่าวอีกว่าที่ผ่านมาได้พบหารือนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี หลายครั้ง ล่าสุดที่ประเทศออสเตรเลีย และได้จัดตั้งแนวทางการทำงานพิเศษ (Special Working Mechanism) ระหว่างกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานร่วมกันตามแนวชายแดนให้เกิดสันติภาพเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน

 

และในส่วนกำหนดการวันนี้นั้น คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยได้เข้าพบคารวะ สมเด็จวิบุลเสนาภักดีซาย ชุม ประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อด้วยการเข้าพบคารวะ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา และตอนเย็นของนี้นั้น (18 มีนาคม) จะมีงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube