Home
|
ข่าว

สว.กระทู้ถาม ป้องกันและปราบปรามแก๊ง Call Center

Featured Image

 

 

 

สว.กระทู้ถาม ป้องกันและปราบปรามแก๊ง Call Center “ประเสริฐ”ยอมรับปัญหาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สายด่วน AOC 1441 ช่วยเหลือประชาชน

 

 

 

การประชุมวุฒิสภา วันนี้ (11 มี.ค.67) ได้พิจารณาวาระทู้ถาม เรื่องการป้องกันและปราบปรามแก๊ง Call Center ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ที่พลตรี โอสถ ภาวิไล สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางและมาตรการปราบปรามแก๊งของรัฐบาล ซึ่งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมายเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามแทน

 

ชี้แจงถึงมาตรการในการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า รัฐบาลตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยหากมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 แพร่ระบาด ประชาชนมีการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นทำให้แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

จึงต้องบูรณาการการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และ กสทช. รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) หรือ AOC เป็นศูนย์ที่ให้บริการประชาชนแบบครบวงจร ซึ่งสายด่วน AOC 1441 ได้ให้บริการประชาชนเฉลี่ยวันละ 3,000 คู่สาย ขณะเดียวกัน ได้ออกพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566

 

โดยให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพฤติกรรมต้องสงสัยระงับธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อนขยายวงกว้าง นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงภัยและวิธีการหลอกลวงผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักและมีภูมิคุ้มกัน พร้อมขยายขอบเขตการทำงานครอบคลุมทุกมิติ และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการลงนาม MOU และร่วมเวทีรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลเพื่อเสนอเร่งยกระดับต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ย้ำว่า การบูรณาการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ดำเนินการในขณะนี้ยังได้ผลอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube