Home
|
ข่าว

ผู้การกองบิน 46 นำหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือปชช.

Featured Image

 

 

 

ผู้การกองบิน 46 นำหน่วยมิตรประชา ดูแลช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะ หัวหน้าคณะหน่วยมิตรประชากองบิน 46 พร้อมด้วย นางชลธิชา คล้ายพุฒ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46, รองผู้บังคับการกองบิน 46 , เสนาธิการกองบิน 46 และจิตอาสา 904 นำหน่วยมิตรประชา กองบิน 46 พิษณุโลก ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

โดยได้สร้างการรับรู้ด้านการบิน มีการแสดงการฝึกบินควบคุมไฟป่า เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) เพื่อเตรียมความพร้อม และดำรงขีดความสามารถของหน่วยบินในการปฏิบัติจริงในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน รวมถึงประชาชน ในพื้นที่รับรู้ถึงภารกิจควบคุมไฟป่าของกองทัพอากาศ ในภารกิจช่วยเหลือประเทศชาติ และประชาชน อย่างแท้จริง

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศ กองบิน การบริการตรวจโรคเบื้องต้น, บริการตัดผมชาย-หญิง, การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ พิธีมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน

 

พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน ชุดยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภคบริโภค ได้รับการสนับสนุน จากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, บริษัทสิงห์สหภัณฑ์พิษณุโลก, ชมรมภัตตาคารร้านอาหารจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์), โรงเรียนบ้านตอเรือ และ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่การฝึกบินควบคุมไฟป่า ของ ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ณ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube