Home
|
ข่าว

“กฤษฏา” ตอบกระทู้ สว.ลดภาษีแอลกอฮอล์ยกระดับสุราพื้นบ้าน

Featured Image
“รมช.กฤษฏา” ตอบกระทู้ สว.ผลกระทบจากนโยบายลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยันเพื่อยกระดับสุราพื้นบ้านสู่สากล ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

 

 

การประชุมวุฒิสภา วันนี้ (4 มี.ค.67) ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยในการพิจารณาวาระกระทู้ถาม ซึ่งนายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องผลกระทบจากนโยบายลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามแทนชี้แจงว่า นโยบายลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นนโยบายส่งเสริมสุราพื้นบ้าน

 

เพื่อยกระดับสุราพื้นบ้านสู่สากล และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งจะมีการตรวจวิเคราะห์สุราพื้นบ้านเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาการลักลอบผลิตสุราผิดกฎหมาย ควบคุมสุรานอกระบบให้เข้าในระบบเพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ย้ำว่า การปรับอัตราโครงสร้างภาษียึดหลักสุขภาพความเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งรายได้จากการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะนำเข้ากองทุนส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัยที่เกียวข้องการส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube