fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯ มอบรางวัลอุตฯ-ยันแข่งขันเวทีโลกไม่น้อยหน้าใคร

Featured Image

 

 

 

นายกฯ มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี66 ยืนยัน รัฐบาลปรับวิธีการทำงานเชิงรุกเดินหน้าเปิดตลาดส่งออก เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่น้อยหน้าใคร

 

 

 

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 โดยมี 14 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น แบ่งเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทการเพิ่มผลผลิต, ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ประเภทการบริหารความปลอดภัย, ประเภทการบริหารงานคุณภาพ, ประเภทการจัดการพลังงาน, ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต, ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม และประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทการบริหารจัดการที่ดี, ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์, ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม, และประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล

 

 

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทย และได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันนี้ ในช่วงเวลาที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ นับว่าเป็นโอกาสดีที่เศรษฐกิจของไทยจะมีทิศทางที่เติบโต และมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดบริการที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังมีส่วนขับเคลื่อเศรษฐกิจในหลายมิติ รัฐบาลยังตระหนักถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศมาโดยตลอด ซึ่งเป็นแหล่งการจ้างงาน เป็นภาคเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยมากที่สุด และยังเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้เทคโนโลยีให้ก้าวหน้ากระจายไปสู่ภาคอื่นๆ การสะสมประสบการณ์ และความชำนาญของผู้ประกอบการไทยทำให้อุตสาหกรรมไทยไม่เป็นรองใครในโลกนี้ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย เพื่อแข่งขันในเวทีโลก โดยใช้ฐานความรู้อย่างสร้างสรรค์ การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการบริหารจัดการที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุน

 

 

 

เพื่อสนับสนุนความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะแสวงหาประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ รัฐบาลจะช่วยเหลือและสนับสนุนความเจริญเติบโตในการส่งออก โดยจะช่วยเดินหน้าเปิดตลาดส่งออกให้มากขึ้น ผ่านการเซ็นสัญญา FTA กับประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันจะช่วยผลักดันการยกระดับศักยภาพผ่านการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มีทักษะใหม่ และห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูง เพิ่มมากขึ้นเข้ามาเป็นการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องขยับตัวให้เก่งขึ้น รัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายที่ประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคต

 

 

 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การทำงานของรัฐบาลนี้จะทำงานในเชิงรุกเปลี่ยนแกนระบบวิธีการทำงาน จะพาเจ้าของบริษัท และนักพัฒนาอุตสาหกรรมหลายคน ออกไปค้าในเวทีโลกให้มากขึ้น ซึ่งเป็นความหวังของรัฐบาลนี้ ถ้าหากมีพาร์ทเนอร์ในการลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ดีขึ้นในอนาคต รัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนในทุกมิติ เชื่อว่าจะเป็นมิติใหม่ในการทำงานเชิงรุกที่จะยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขัน และไม่น้อยหน้าใครในเวทีโลก พร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานการดำเนินงานนี้ไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล และพาอุตสาหกรรมไทยไปพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube