fbpx
Home
|
ข่าว

“ชาดา” เปิดงานกองทุนสตรีฯ อุทัยธานี พร้อมดันบทบาทผู้หญิง

Featured Image
“ชาดา”เปิดงานกองทุนสตรีฯ อุทัยธานี พร้อมดันบทบาทผู้หญิง ขับเคลื่อนแก้หนี้ครัวเรือน และยาเสพติด ด้าน “มนัญญา-เจเศรษฐ์” วิทยากร ถ่ายทอดพลังเครือข่ายสตรี คนรุ่นใหม่ กับการพัฒนาสังคม-เพิ่มคุณภาพชีวิต

 

 

 

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างพลังเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวทางของนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกฯรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งสร้างวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนงาน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

 

 

โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างพลังเครือข่ายสตรีให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ“ รวมถึงนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ”การพัฒนา และส่งเสริมสตรีรุ่นใหม่ ให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพคุณภาพชีวิต“

 

 

นายชาดา ระบุว่า จังหวัดอุทัยธานี มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน 87,403 คน สมาชิกประเภทองค์กร จำนวน 677 องค์กร และมีอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 698 คนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์เป็นแหล่งทุนที่สำคัญของสตรี

 

 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 

 

โดยบรรยากาศภายในงาน ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการหนี้ การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนิทรรศการแสดงผลดำเนินงานของสตรี ทั้ง 8 อำเภอ รวมถึงบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี อีกด้วย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube