fbpx
Home
|
ข่าว

“เสริมศักดิ์” ตอบกระทู้สว.แนวทางดำเนินนโยบายซอฟต์พาวเวอร์

Featured Image
“เสริมศักดิ์”แจงวุฒิสภา ปมแนวทางการดำเนินนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ยันสามารถยกระดับทักษะคนไทย 20 ล้านคน สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

 

การประชุมวุฒิสภา วันนี้(12 ก.พ.67) นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ โดยต้องการทราบว่าภายในระยะเวลา 4 ปี รัฐบาลจะใช้หน่วยงานใดในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ซึ่งนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าวแทน ชี้แจงถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ว่า นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ต้องใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างให้เกิดการยอมรับความนิยมชมชอบ

 

 

และเป็นทักษะสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นนโยบายแก้จนให้กับประชาชน จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมีประมาณ 20 – 21 ล้านครอบครัว จึงตั้งต้นให้อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละครอบครัว มีโอกาสฝึกฝนทักษะ ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนในการฝึกฝนทักษะทั้งการเพิ่มทักษะที่มีอยู่เดิมและเพิ่มทักษะใหม่ขึ้นมา โดยตั้งเป้าหมายการฝึกอบรมทักษะ 20 ล้านคน เพราะเชื่อมั่นว่า คน คือปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการขับเคลื่อนยกระดับทักษะสร้างงานให้กับคนไทย

 

 

มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ระดับนโยบายให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน โดยมั่นใจว่าจะสามารถยกระดับทักษะคนไทย 20 ล้านคน สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน หรือ 4 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในระยะเวลา 4 ปี

 

 

สำหรับงบประมาณที่รัฐบาลจะนำมาดำเนินการเพื่อพัฒนานโยบายซอฟต์พาวเวอร์ มาจากงบประมาณปี 2567 และ 2568 จำนวน รวมกว่า 8,000 ล้านบาท ส่วนแนวทางการตั้งองค์กรรับผิดชอบ THACCA ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าสามารถจัดตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้น โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติได้ โดยองค์กรมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาภาพรวมด้านซอฟต์พาวเวอร์

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube