Home
|
ข่าว

ประชาชน ไม่มั่นใจดิจิทัลวอลเล็ต รัฐบาลไร้ชัดเจน

Featured Image
ประชาชน ไม่มั่นใจดิจิทัลวอลเล็ต รัฐบาลไร้ชัดเจน-กรรมการชุดใหญ่ประชุม 15 กุมภาพันธ์นี้

 

 

จากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศความเห็นประชาชนและผู้ประกอบการที่มีต่อโครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล ที่ ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนยังคงไม่มั่นใจในโครงการดังกล่าว เนื่องจากจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะให้เงินกับคนกลุ่มใดจำนวนเท่าไหร่และผ่านช่องทางไหน

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เรียกประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งข้อเสนอแนะ 8 ข้อมายังรัฐบาลเพื่อพิจารณา ประกอบโครงการดังกล่าว

 

 

โดยข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. อาทิ มีความเห็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในโครงการดังกล่าวและการแถลงนโยบายของรัฐบาลไม่ตรงกัน และอาจจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ รวมถึงการสะท้อนในการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดการทุจริต และผิดต่อกฎหมายหลายฉบับ หากมีการนำข้อเสนอแนะของทางคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาประกอบการพิจารณา อาจส่งผลกับโครงการดังกล่าวไม่มากก็น้อย

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube