Home
|
ข่าว

“ณัฐพงศ์” ยัน กมธ.ติดตามงบฯให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

Featured Image

 

 

 

“ณัฐพงศ์” ยัน กมธ.ติดตามงบฯจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรมข้าว-กรมฝนหลวง ประสาน 2 อธิบดี มาชี้แจง

 

 

 

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ประธานคณะ กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะ แถลงข่าวว่า คณะกมธ. จะบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกรมการข้าวและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องของนายศรีสุวรรณ จรรยา และ นายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก นั้น ขอชี้แจงว่า กมธ. มีหน้าที่ในการวิเคราะห์พิจารณาศึกษางบประมาณอย่างตรงไปตรงมา สำหรับประเด็นงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวที่สังคมตั้งคำถามว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่ คณะ กมธ.จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เบื้องต้นได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบตามหนังสือข้อร้องเรียน ได้ประสานไปยังอธิบดีทั้ง 2 กรม โดยอธิบดีกรมฝนหลวง ยืนยันแล้วว่าวันที่ 15 ก.พ. 67 จะเดินทางมาประชุมกับคณะ กมธ. โดยวันนี้ เวลา 09.30 น. คณะ กมธ. มีการประชุมและจะขอมติในที่ประชุมเพื่อบรรจุระเบียบวาระตามเรื่องร้องเรียน

 

ส่วนกรมการข้าว ได้ประสานไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เนื่องจากอธิบดีกรมการข้าวขอดูหนังสือนัดประชุมก่อน เพราะฉะนั้น ตามที่ปรากฏเป็นข่าว คณะกมธ.จะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ และกมธ.ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ ได้มอบหมาย น.ส.รักชนก ศรีนอก โฆษกคณะกมธ. และนายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นผู้ศึกษางบประมาณกรมการข้าวมาโดยตลอด ดูแลเนื้อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับหนังสือร้องเรียนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน และสื่อมวลชนติดตามวาระการพิจารณาในวันที่ 15 ก.พ. นี้ ต่อไป

 

ด้านนายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.พรรคก้าวไกล แถลงเกี่ยวกับงบประมาณของกรมการข้าว ที่ประชาชนและข้าราชการกรมการข้าวร้องเรียนเข้ามา ถึงแม้งบประมาณ 15,000 ล้านบาท ในโครงการ BCG หรือข้าวรักษ์โลกของกรมการข้าว ได้ถูกโอนย้ายไปเป็นเงินอุดหนุนเกษตรกรแล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยอยู่ในหลายโครงการ แม้บางโครงการจะเป็นงบประมาณเล็ก เช่น งานวันข้าว ที่ปีก่อนใช้งบในการจัดงาน 5 ล้านบาท แต่มีการใช้งบประมาณโดยให้หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเป็นผู้จัดงาน และใช้อุปกรณ์ของหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำ ทั้ง ๆ ที่ใน TOR ระบุชัดเจนว่าให้ออแกไนเซอร์เป็นผู้จัด ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้สอบถามกรมการข้าวกว่าครึ่งปีแล้ว แต่ยังไม่ได้คำตอบ

 

และในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เป็นประธานในงานนี้ กรมการข้าวใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 15 ล้านบาท จึงต้องการขอคำชี้แจงจากอธิบดีกรมการข้าวว่าเหตุอันใดเมื่อพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ มาเป็นประธานถึงเพิ่มงบอีก 10 ล้าน เหมาะสมหรือไม่กับสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน และผู้ใดเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานในงานนี้ สำหรับงบประมาณในการจัดซื้อปุ๋ยจุลินทรีย์ รวมถึงโครงการข้าวรักษ์โลก ที่ปัจจุบันปุ๋ยในประเทศขาดแคลน ทำให้ราคาปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้นจาก 600 – 700 บาท เป็น 1,000 กว่าบาท ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาปุ๋ย จึงเกิดนโยบายปุ๋ยจุลินทรีย์ แต่ตัวชี้วัดจากการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ ทำให้ผลลัพธ์จาก การผลิตข้าวนั้นมากขึ้นเพียงใด

 

ทั้งนี้ มีงบประมาณบางส่วนที่ส่งปุ๋ยจุลินทรีย์ไปตามศูนย์ข้าวต่าง ๆ ในปริมาณที่เท่ากัน ทั้ง ๆ ที่แต่ละศูนย์ข้าวมีปริมาณพื้นที่แตกต่างกันเป็นข้อสงสัยว่าใช้ตัวชี้วัดใดในการส่งข้าวและเหตุใดจึงมีปริมาณที่เท่ากัน ทั้ง ๆ ที่ขนาดการปลูกแตกต่างกัน ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้สอบถามไปแต่ยังไม่ได้คำตอบเช่นกัน ได้รับเพียงแค่คู่มือการใช้ปุ๋ยเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการโยกย้ายรวมถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีความล่าช้า โดยคาดหวังว่าข้อสงสัยเหล่านี้ อธิบดีกรมการข้าว จะเป็นผู้ตอบคำถามและเป็นผู้ที่ให้ความกระจ่างกับประชาชนด้วยตนเอง และจะเป็นธรรมกับอธิบดีเพื่อแก้ข้อกล่าวหาต่าง ๆ อีกด้วย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube