fbpx
Home
|
ข่าว

ผอ.อผศ.จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

Featured Image

 

 

ผอ.อผศ. ประธาน จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ.67

 

 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวิทยาลัยป้องกันอาณาจักร รุ่นที่ 63 และกรุงเทพมหานคร ได้เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ.67 โดยมี พล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พระบรมราชูปถัมภ์ (ผอ.อผศ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการสดุดีวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกและรำลึกถึงคุณงามความดีของทหารผ่านศึก ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของทหารผ่านศึก

 

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนกลาง สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาค ทั้ง 27 เขต นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทั้ง 8 นิคมฯ และศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ ฝ่ายกำลังพล

 

โดยมีพนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 6,000 คน

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube