fbpx
Home
|
ข่าว

“พีระพันธ์ุ” ให้นโยบายตรวจราชการตจว.ให้เกียรติพื้นที่และประชาชน

Featured Image
พีระพันธ์ุ ให้นโยบายชัด ข้าราชการสำนักนายกฯไปตรวจราชการต่างจังหวัดต้องเรียบง่ายให้เกียรติหน่วยในพื้นที่และประชาชน

 

 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการให้กับคณะทำงานเขตตรวจราชการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่ 4 เขตตรวจราชการที่ 9 และเขตตรวจราชการที่ 11 ของสำนักนายกรัฐมนตรี และรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน

 

ทั้งนี้นายพีระพันธุ์ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการลงพื้นที่โดยขอให้พิจารณาเชิญหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วย และให้เชิญคณะธรรมมาภิบาลจังหวัดร่วมประชุม เสนอข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังขอให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบง่าย ให้มีดุลพินิจการทำงานที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกันกับหน่วยงานในพื้นที่และประชาชน โดยมีผู้ตรวจราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปด้วยทุกครั้ง

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube