Home
|
ข่าว

“ชาดา” ร่วมสธ. เปิดโครงการ “ชุมชนล้อมรักษ์”

Featured Image

 

 

“ชาดา” ร่วมสธ. เปิดโครงการ “ชุมชนล้อมรักษ์” หวังใช้กลไกชุมชน บำบัดรักษา เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย พร้อมปลุกชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมสกัดกั้นยาเสพติด

 

 

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) “ชุมชนล้อมรักษ์” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) “ชุมชนล้อมรักษ์” ภายใต้นโยบายของรัฐบาล “ปลุกชุมชนให้เข้มแข็ง เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ปราบปรามสกัดกั้นยึดทรัพย์ผู้ค้า ขจัดข้าราชการ ทุจริตพัวพันยาเสพติดให้สิ้น”

 

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้ความสำคัญ และดำเนินการขับเคลื่อนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานรูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ และไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ 31 จังหวัด 200 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 1,095 คน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube